Vi kan dokumentere våre gode rutiner som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. For å bli Revidert Arbeidsgiver må man gjennomgå en ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Det betyr at vi i People4you kan dokumentere at vi er en arbeidsgiver med kvalitet og ryddighet i alle våre rutiner.

– For oss i People4you betyr dette at vi har fått en fin mulighet til å gjennomgå våre rutiner. Vi er tryggere på at vi har på plass de nødvendige prosessene for å kunne være en god arbeidsgiver for våre medarbeidere. Våre kunder må kunne stole på oss som en seriøs leverandør. Vår erfaring er at kundenes forventning til sine leverandører er betraktelig skjerpet. For at vi skal levere ønsket kvalitet til våre oppdragsgivere må vi kunne dokumentere vår del av prosessen.

Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. For å være Revidert Arbeidsgiver må man også være medlem av NHO Service.

Det er en rekke områder som gjennomgås under en revisjon som kontrakter, arbeidstid, lønn og sykepenger.