Fordeler ved å bruke testverktøy i rekruttering

Tester kan være et verdifullt verktøy når man skal rekruttere nye medarbeidere. Enten det er personlighetstester eller evnetester, kan tester gi en god indikasjon på kandidatens egenskaper og ferdigheter. Her er noen gode argumenter for hvorfor det kan lønne seg å bruke tester når man skal rekruttere:

 

  • Tester kan gi en mer objektiv vurdering av kandidatene: Når man rekrutterer, kan det være lett å bli påvirket av egne fordommer og antakelser om kandidaten. Tester kan hjelpe med å eliminere denne subjektiviteten og gi en mer objektiv vurdering av kandidatene.
  • Tester kan gi bedre prediksjon av fremtidig jobbytelse: Tester kan gi en god indikasjon på kandidatens evne til å håndtere spesifikke oppgaver og situasjoner. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å forutsi kandidatens fremtidige jobbytelse og hvordan de vil håndtere utfordringer på arbeidsplassen.
  • Tester kan spare tid og penger: Ved å bruke tester kan man effektivisere rekrutteringsprosessen og spare tid og penger på å intervjue kandidater som ikke passer for stillingen. Tester kan også bidra til å redusere kostnadene ved å ansette feil person for stillingen.
  • Tester kan bidra til økt mangfold og inkludering: Tester kan hjelpe arbeidsgivere med å identifisere potensielle kandidater som ellers kanskje ikke ville blitt vurdert. Dette kan bidra til å øke mangfoldet og inkluderingen på arbeidsplassen.
  • Tester kan hjelpe arbeidsgivere med å utvikle og beholde medarbeidere: Tester kan bidra til å identifisere styrker og svakheter hos kandidatene. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å utvikle og beholde medarbeidere ved å tilby opplæring og utviklingsmuligheter som er tilpasset deres behov.
  • Tester kan gi kandidatene en bedre opplevelse: Tester kan være en positiv opplevelse for kandidatene og kan gi dem en følelse av at arbeidsgiveren tar rekrutteringsprosessen seriøst. Dette kan bidra til å styrke arbeidsgivermerket og tiltrekke seg de beste kandidatene.

 

I sum kan tester være en viktig og nyttig del av rekrutteringsprosessen. Ved å bruke tester kan arbeidsgivere få en mer objektiv vurdering av kandidatene, spare tid og penger, bidra til økt mangfold og inkludering, og hjelpe medarbeidere med å utvikle og beholde medarbeidere.

People4you bruker tester fra Master. Master er en ledende skandinavisk utvikler av arbeidspsykologiske tester.

Referansegruppen består av et representativt utvalg av nordmenn i yrkesaktiv alder. Testene er DNV-sertifisert og oppfyller også internasjonale standarder for testkvalitet. Alle rådgivere i People4you er sertifiserte testbrukere og har høy kompetanse innenfor bruk av Master sine testverktøy.

 

Les mer om OPTO personlighetstest

Les mer om CORE evnetest

Les mer om EASI atferd- og motivasjonstest