Vet du at du som arbeidsgiver har styringsrett rundt ferie? Det er et stort potensial i riktig ferieavvikling for dine ansatte. Her er noen gode tips.

Hva kan overføres av ferie?
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige, så kan dere avtale overføring av ferie fra et år til et annet. Ferieloven slår fast at det maksimalt er tillatt å overføre to uker av den lovfestede ferien på fire uker og en dag. I tillegg kan partene bli enige om å overføre den avtalefestede ferien som de fleste arbeidstakere har i tillegg. De fleste har 5 uker ferie, og da vil 4 dager være avtalefestet ferie.

Hvor mye ferie har ansatte krav på?
Alle arbeidstakere har ifølge ferieloven rett på fire uker og én dag ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent. De fleste har tariffavtaler eller lokale avtaler som gir rett til 5 uker ferie.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ta ut ferien?
Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal prøve å bli enige om når ferien skal tas, men oppnås ikke enighet så bestemmer arbeidsgiver. Denne styringsretten til arbeidsgiver gjelder også den øvrige restferien.

Kan arbeidsgiver betale ut ferien?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien, med mindre den ansatte slutter i virksomheten. Dersom arbeidstaker har ferie utover de fire ukene og den ene dagen, vil partene derimot kunne bli enige om å utbetale disse feriedagene i lønn istedenfor å ta dem ut, forutsatt at eventuell tariffavtale ikke er til hinder for det. Hvis arbeidstakeren har fem uker ferie, kan arbeidsgiver da betale ut fire dager.

Når kan arbeidstakeren motsette seg å avvikle ferie?
Dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger, eller bare har opptjent delvis feriepenger, har arbeidstakeren rett til å avstå fra å ta ut ferie helt eller delvis. Men dersom arbeidsgiver velger å stanse driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, så må arbeidstakeren avvikle ferie til tross for manglende feriepengeopptjening.

Arbeidstaker blir syk i ferien sin, kan ferie utsettes?
Hvis arbeidstakeren blir helt arbeidsufør i ferien, så kan en kreve utsettelse av de dagene en har vært syk. Sykdommen må dokumenteres ved legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at en har kommet tilbake på jobb.

Kilde: Adekvat