Slik skriver du en god CV

CV-en er ditt viktigste verktøy for å vise at du er kvalifisert for jobben. Her får du våre beste tips og råd til en god og utfyllende CV.

 

Personlige detaljer

Navn, adresse, mobilnummer, e-post, fødselsdato, sivil status og eventuelt en hjemmeside.

Tips: Du trenger ikke ta med fødselsdato dersom du tror dette kan hemme deg i å få en prestisjefylt jobb.

 

Nøkkelkompetanse

List opp relevante kurs, sertifikater, dataferdigheter og andre egenskaper du har som skiller seg litt ut fra mengden. Presenter det i stikkordsform.

Tips: Dette punktet kan med fordel utbroderes noe ved å fremheve personlige og profesjonelle egenskaper du har som kan ha stor betydning for jobben.

 

Utmerkelser

Dersom du har priser eller relevante utmerkelser (månedens ansatt f.eks) kan det være lurt å ta med dette.

Tips: Store idrettsprestasjoner blir ofte sett på som positivt, da dette sier noe om din motivasjon og vilje.

 

Yrkeserfaring

Skriv bedriftens navn, hvilken stilling du hadde, hvilke arbeidsoppgaver du utførte og start- og sluttdato. Hva har du prestert i de ulike jobbene?

Tips: Ikke ta med irrelevant arbeid, eller jobber som du hadde for lengre enn 10 år siden. Fortell gjerne en suksesshistorie mellom linjene – noe som skiller deg ut fra alle andre.

 

Utdanning

Start med graden du nyligst har fullført, hvor, når og gjerne kort om hvilke resultater du har oppnådd.

Tips: Det er ingen vits å ta med ungdoms- og barneskolefakta. Sett arbeidserfaring over utdanning dersom du ikke er nyutdannet.

 

Frivillig arbeid og tillitsverv

Her har du muligheten til å vise at du er en aktiv person som liker og våger å ta ansvar. Har du hatt tillitsverv i diverse frivillige organisasjoner, studentforeninger o.l. putter du det inn her.

Tips: Du pirrer interessen ved å vise at du har flere dimensjoner, men ikke overdriv på dette punktet.

 

Interesser

Her kan du gi dem et lite bilde av deg som person uten å gå for mye i detalj.

 

Referanser

Skriv: «Jeg vil oversende en liste med mine referanser når dette blir aktuelt i prosessen.» Ikke oppgi referanser i søknaden eller i CV-en.

Tips: Referanser er viktige, men dersom stillingsannonsen ikke krever at de skal stå, kan du vente med dette.

 

Dokumentasjon

Alt du måtte legge ved av attester og vitnemål skrives opp som antall vedlegg helt nederst. Dersom alt finnes på en hjemmeside, skriv det.

Tips: Skriftlige attester pleier ikke bli overlevert før selve jobbintervjuet. Sørg for å ha kopier av alle disse, samt eventuelle bevis for dine utmerkelser og kvalifikasjoner.

Registrer din CV her!