Nordic Waterproofing

Petter Holth. Daglig leder.

– People4you har bistått oss med gode kvalitetsressurser innen lager- og backoffice bemanningen.

Vår virksomhet har hatt en positiv utvikling gjennom mange år og bemanningsbehovet er voksende samt sesongvarierende.

Vi har utviklet ett godt samarbeid med People4you med hensyn til korte- og lengre engasjement samt rekrutteringer til faste stillinger. People4you har bistått oss med gode kvalitets ressurser innen lager- og backoffice bemanningen. People4you har også rekruttert en selger for sør Norge samt salgssjef til proffsegmentet.

Vår oppfatning av People4you er at de finner gode ressurser for våre ulike behov. De har via vårt samarbeid tilegnet seg kunnskap om vårt miljø, som bidrar til at de finner ressurser som passer godt inn i vår driftsform. Oppfølgingen av de pågående engasjementene samt gjennomførte rekrutteringer er meget god.

Min oppsummering i form av noen nøkkelord er; pålitelighet, god kartlegging av behov og god oppfølging.

Kontaktperson

Ståle André Paulsen

stale.paulsen@people4you.no
+47 951 89 494