Marit Sommerro

Marit Sommerro – Administrasjonsmedarbeider hos AS Hamatec

2015 ble et utfordrende år da min arbeidsplass i et mellomstort norsk teknologiselskap forsvant. Selskapet måtte melde oppbud etter sviktende omsetning som resultat av økonomisk nedgang i verdensøkonomien 2014/15. Jeg fikk med meg mange erfaringer blant annet innen drift, økonomistyring, utviklingsprosjekt og forretningsutvikling i en mellomstor bedrift. Hvem hadde bruk for min kompetanse nå?

Jeg ble i perioder en «NAV’er» når jeg sto uten engasjement eller vikariat i andre bedrifter/virksomheter. Jeg har i årene som arbeidssøker vært registrert hos mange vikarbyråer og rekrutteringsfirmaer uten at de til nå har hatt tilbud til meg med min erfaring/bakgrunn og alder.

I slutten av februar 2020 ble jeg kontaktet av Ann Christin Winger Byhrø hos People4You. Hun hadde funnet meg i databasen de har og fattet interesse for min erfaring fra kommunal sektor. Hun hadde fått i oppdrag å bistå med 2 ressurser inn til Dokumentsenteret ved Indre Østfold kommune med kort frist og 3 måneders varighet. Dette oppdraget søkte jeg på og ble en av 2 som utførte selv om oppdraget endret noe karakter undervegs grunnet Koronasituasjonen som oppsto.

Kort tid etter at dette oppdraget var avsluttet la People4you ut et nytt oppdrag jeg søkte på. Det var Ann Christin Winger Byhrø som var kontakt vedrørende dette oppdraget som er en fast stilling i en middels stor virksomhet i Mysen. Jeg ble plukket ut til samtale om stillingen på tross av min alder og etter påvirkning fra Ann Christin.

Samtalen gikk bra og representantene for bedriften tilbød meg fast jobb fra og med 01.09.2020.

Kontaktperson

Ann Christin Winger Byhrø

annchristin.byhro@people4you.no
+47 977 81 360