People4you vant i 2021 anbud om å levere barnehagemedarbeidere til Indre Østfold Kommune.

People4you har i en årrekke levert vikarer til både kommunale og private barnehager i Indre Østfold. Det er derfor en stor glede at vi nå blir eneleverandør for Indre Østfold Kommune til å levere barnehagemedarbeidere i kommunen de neste årene.

På grunn av høyt sykefravær i en krevende korona-periode er behovet for barnehagemedarbeidere stort. Det er viktig å opprettholde normal drift i barnehagene og vi har derfor behov for enda flere barnehagemedarbeidere.

 

Vi søker deg…

…som har erfaring fra å jobbe i barnehage og som bor i regionen. Egnethet for stillingen legges vekt på og du må snakke norsk og ha tilgang på bil. Det er viktig at du kan respondere raskt når vi tar kontakt. Vi har stillingsannonser liggende ute på våre nettsider og på finn og anbefaler alle som kjenner seg igjen i annonsen om å søke eller ta direkte kontakt med oss på telefon 815 68 889 for å avtale intervju. Se våre utlyste stillinger her.

 

Kjenner du noen som kunne tenke seg å jobbe i barnehage?
Tips Stanislava hos People4you på 975 60 107 eller vårt kontor på 815 68 889. Tips kan også sendes på e-post til stanislava@people4you.no

 

Kjenner du noen? Tips oss og vinn vervepremie!

Ordningen er et insentiv for økt verving av barnehagemedarbeidere.
Målet med ordningen er økt rekruttering.

Krav: For at vervepremie skal utløses må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Medarbeideren som verves må arbeide i minimum 75 timer for People4you.
  2. Medarbeideren som verves må faktisk ha jobbet de 75 timene. Skulle medarbeideren være syk eller ha annen grunn til fravær i perioden, er dette perioder som er utelatt fra opptjeningen.
  3. Det er den som verver som må kreve inn vervepremien, ved at vedkommende tar kontakt med People4you på e-post stanislava@people4you.no for å få bekreftet at det er arbeidet nok timer.
  4. Det er ingen begrensning i hvor mange medarbeidere hver enkelt kan verve.
  5. Den som verves kan ikke være ansatt i People4you, nå eller de siste 6. måneder. Kandidaten som verves kan heller ikke ha vært ansatt sommeren året før.
  6. Vervepremie kan kun utløses av privatpersoner, ikke nåværende eller tidligere arbeidsgivere.