Ved inngangen til et nytt år er ordet mål noe som stadig gjentas, både i trivielle nyttårsforsetter og i arbeidslivet. Mens noen har som mål å spise litt sunnere og å trene litt mer, er bedrifters mål gjerne forbundet med økt omsetning og markedsandeler.

Vi i People4you ønsker å bidra til at alle våre kunder oppnår målene sine for året, og har derfor samlet våre beste tips og råd.

 

Definer tydelige mål

”Ledere som oppnår ekstraordinære resultater har klare mål med det de ønsker å oppnå”, skriver Ledernytt, og trekker frem SMART-modellen:

  • Spesifikt. Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva du ønsker.
  • Målbart. Målet må være uttrykt slik at det kan måles i tid, vekt eller andre enheter.
  • Attraktivt. Målet må være så attraktivt at du virkelig er villig til å jobbe aktivt for å realisere det. Det er lite sannsynlig at du oppnår målene, dersom du ikke er motivert for å gjøre det som skal til for å oppnå det du ønsker deg.
  • Realistisk. Målet du setter opp bør være realistisk, slik at du virkelig tror at du kan oppnå det. Mange mennesker har ofte for store ambisjoner og ønsker å nå mange og store mål på kort tid. Ofte fører dette til skuffelse og en følelse av å ha mislykkes.
  • Tidsbundet. Målet og delmålene må være satt opp slik at de skal oppnås innen et bestemt tidspunkt.

 

Motivasjon

”En leders hovedoppgave er å kjenne medarbeiderens verdier/motivasjonsfaktorer for å kunne bidra til at alle drar i samme retning for å nå bedriftens mål. Det er også svært viktig at medarbeiderne kjenner til bedriftens verdier, har eierskap til dem og tar ansvar”, skriver Ledernytt i artikkelen «Vet du hvor du skal og hvorfor?».

En leders hovedoppgave er å kjenne medarbeiderens verdier/motivasjonsfaktorer for å kunne bidra til at alle drar i samme retning for å oppnå bedriftens mål. Det er også svært viktig at medarbeiderne kjenner til bedriftens verdier, har eierskap til dem og tar ansvar.

 

Ha riktig bemanning på plass

Gode medarbeidere motiverer hverandre, og riktig bemanning gir større rom til å fokusere på målene som er satt og kan bidra til at disse oppnås. Når People4you jobber med rekruttering, så kartlegger vi kulturen i bedriften og blir kjent med medarbeiderne. På den måten har vi et ekstra godt grunnlag for å tilby rett person rett jobb.

Kontakt oss for en prat om deres behov gjennom året når det gjelder bemanning og rekruttering, så hjelper vi dere oppnå målene!