Et bærekraftig People4you

I People4you har vi identifisert fem bærekraftsmål #1, #5, #8, #12 og #17 som er spesielt relevante for vår virksomhet. Vi har allikevel trukket frem tre mål som er særlig i fokus. Målene representerer områder der vi kan være med og gjøre en forskjell, ved å forsterke vår positive påvirkning og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

I People4you er vi en svært engasjert gjeng. Ikke bare når det kommer til faget vårt, men også innen bærekraft. Vi ønsker å ta medansvar til at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030. Sammen har vi spesielt valgt å konsentrere oss om følgende målene i hverdagen: 

Kontaktperson

Ann Christin Winger Byhrø

annchristin.byhro@people4you.no
+47 977 81 360

FNs mål #5:
Likestilling mellom kjønnene

Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land. 

I People4you jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Likebehandlingsprinsippet
Vi følger arbeidsmiljølovens §14-12 om likebehandling og har fokus på mangfold. Vi setter søkelys på at det ikke skal gjøres forskjell på kjønn, alder, etnisitet, seksuell legning eller religiøs overbevisning, både internt og eksternt.

Respekt
Vi respekterer alle lag i samfunnet, også de med store eller små utfordringer og behandler alle på en respektfull måte.

Vi arbeider for et mangfoldig arbeidsmiljø
Vi etterstreber et godt og mangfoldig arbeidsmiljø, der det er plass for alle.

FNs mål #8:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Målet går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle arbeidsdyktige ha jobber med inntekt de kan leve av.

I People4you jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Vi sikrer at dine betingelser er riktig ihht. stillingen
Vi velger leverandører som behandler arbeiderne godt, og som ikke behandler egne og innleide ansatte ulikt.

Vi arbeider for et mangfoldig arbeidsmiljø
Vi etterstreber et godt og mangfoldig arbeidsmiljø, der det er plass for alle.

Vi skaper trygge og gode arbeidsplasser
Vi bidrar til økt sysselsetting i Norge ved å hjelpe kundene til vekst, i tillegg til egen utvikling.

FNs mål #12:
Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi må sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. I dag forbruker vi mer enn det kloden vår kan tåle. En tredjedel av maten som produseres blir aldri spist opp og «kjøp og kast» er et stort forbrukerproblem. For å sikre en god framtid må vi endre livsstil, produsere og forbruke varer og tjenester på mer miljøvennlig vis, og forvalte naturens ressurser på en mer bærekraftig måte.

I People4you jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Bærekraftige innkjøp
Vi fokuserer på bærekraftige løsninger ved innkjøp av varer og tjenester, og av leverandører som har fokus på bærekraft.

Gjenbruk og resirkulering
Vi reparerer og gjenbruker teknisk utstyr, og resirkulerer utstyr som ikke kan reddes.

Miljøvennlig reise og event
Vi vurderer alltid miljøvennlig transport og bærekraftige lokasjoner på reiser og arrangementer.

Målet for oss er at bærekraft ikke er noe som skal komme i tillegg, men det skal være en naturlig del av måten vi gjør ting på!
Vi forplikter oss og tar ansvar for det vi kan gjøre noe med!

Ann Christin Winger Byhrø
Daglig leder