Hva skal til for å skape inspirasjon og motivasjon på arbeidsplassen? Motivasjonen må hver og en finne i seg selv, men vi som ledere kan legge til rette for at så skal skje.

Ofte blander vi sammen begrepene “motivasjon” og “lyst”. Motivasjon er evnen til å holde ut med noe en ikke liker for å nå noe en ønsker seg. Det betyr at vi ikke bør motiveres til oppgaver vi ønsker, disse vil vi utføre uansett. Det er de øvrige oppgavene vi må motivere til å utføre

Individuelt = betydelig verdiøkning
For å motivere til de mindre lystbetonte oppgavene er det viktig med individuell tilnærming. Innenfor moderne ledelsesforskning legges det stor vekt på lederens evne til å møte hver enkelt ansatt, og studier viser at ledere med denne egenskapen bidrar til betydelig verdiøkning for virksomheten.

– Øv på å ta den andres perspektiv. Se hvilke mål hver enkelt har og legg til rette for at en kan nå målene. Da vil du få motiverte medarbeidere, forteller Robert Speare, spesialist i klinisk voksenpsykologi, til Ledernytt.

7 tips til spørsmål i medarbeiderprat om motivasjon

  1. Hva motiverer deg på arbeidsplassen?
  2. Hva kan jeg som leder gjøre for at du skal føle deg motivert?
  3. Hva demotiverer deg?
  4. Hva kan være en gulrot for at din ytre motivasjon skal kunne bli sterkere?
  5. Hvordan kan jeg legge til rette for at du skal bli motivert?
  6. Hvordan kan du se på det mer helhetlige bildet av arbeidet ditt – og se en større verdi i det arbeidet du gjør?
  7. Og husk: Behandle alle likt – ved å behandle alle ulikt.

 

Kilde: Ledernytt