Skal vi være litt frimodige på vår 10 års dag, så kan vi gratulere flere tusen kandidater og bedrifter med vel utførte oppdrag. Fra bemanningsselskapet som skal være best på kandidat!

Det er i dag, 1. april 2016, hele 10 år siden Per Arne Byhrø og Per-Egil Aas etablerte People4you. Til tross for datoen var det ingen spøk å starte opp – og det er heller ingen spøk å ha ansvar for vellykkede bemanningsoppdrag nå 10 år senere.

Bransje med stor betydning

Bemanningsbransjen har i lang tid, verden over, hatt en stor betydning for en rekke virksomheter og enkeltpersoner. Bemanningsbyråene har vært en “motor” i både gode og mindre gode tider. Mange personer med forskjellig bakgrunn, både i forhold til fag/utdannelse og geografi har fått en mulighet gjennom et bemanningsselskap. I People4you er vi opptatt av å se mulighetene for den enkelte. Vi er opptatt av både å hjelpe enkelte til å utnytte sin spesialkompetanse, men også å «kvalifisere» andre til å i det hele tatt komme inn i arbeidslivet.

Stor betydning i Norge

Selv med kun 1% av årsverkene i Norge, har bemanningsbransjen også her en stor betydning. Av de samme årsaker som ellers i verden: et start- eller omstillingssted for folk på vei inn i eller på vei videre i arbeidslivet – og et sted for bedrifter å kunne ansette både effektivt, trygt og fleksibelt. 1/3 av norske byråers kandidater kommer fra arbeidsledighet, og gjennomsnittlig ansettelsestid er fire måneder, siden så mange blir tilbudt permanent jobb når de har fått praksis. 78 % av de ansatte forteller at de er fornøyd med jobben, og 64 % vil anbefale venner og bekjente å ta jobb via byrå. Dette indikerer at bemanningsbyråene er en viktig port inn i og gjennom arbeidslivet.

Best på kandidat!

Hvorfor startet vi så People4you for 10 år siden?

Vi mente at vi hadde noe annerledes, og vi så et mulighetsrom der vi kunne være en enda bedre aktør for både bedrifter og kandidater. Ved å opptre med større respekt, gi raskere respons og levere bedre resultater for alle parter.

Vi har gått så langt som å bestemme oss for at vi skal være BEST PÅ KANDIDAT! Er vi best på kandidat, så klarer vi også å være best for våre kunder, fordi vi klarer å tilby de beste kandidatene.

Vårt slagord er “Ha en god dag på jobb!”, og i det ligger det at vi fokuserer på alt som skal til for at våre kunder, kandidater og vi selv skal ha gode dager der vi alle tilbringer ca halvparten av tiden vi er våkne i hverdagen.

Visjonen vår bæres frem med stor kraft av våre dyktige medarbeidere. Det startet med et dyktig team ved Askim-kontoret, som skaffet oss et sterkt merkenavn i Indre Østfold. Dette ga inspirasjon til ekspansjon, og fra 2010 etablerte vi oss i de fire store byene samt med IT som spesialistområde. I løpet av de siste årene har vi hatt svært god utvikling på enkelte områder og mindre bra på andre områder.

Hva med de kommende år?

Vi er inne i tider som har mye tøft i seg. I Norge er dette nå særlig knyttet til oljesektoren, og de konsekvensene vi merker som har virksomheter i vest.

Men det er også tider med gode muligheter, og det er disse vi i People4you fokuserer på. For vår egen del – for våre kunder – og våre kandidater.

Vi skal nå styrke det ståstedet vi har – intensivere fokuset på BEST PÅ KANDIDAT – og fortsatt være en betydningsfull aktør for mange som vil ut i arbeidslivet – og de mange bedrifter som trenger å få bemanningsutfordringer løst.

Vi har de senere år sett et økt behov for spesialisering. Vi skal derfor bruke erfaringene fra våre vellykkede satsinger på spesialistområder som IT, økonomi/regnskap og lagerhold – og spisse kompetansen også på andre områder som vi over tid har blitt sterke på.

Uansett hvordan fremtiden utvikler seg, så vil det være behov for gode og fleksible bemanningsløsninger.

Og for vår formel:

Fornøyde medarbeidere = fornøyde kunder = gode resultater!

Per-Egil Aas, People4you