Vi anbefaler deg å møte forberedt og unngå disse feilene.

Hvis du blir innkalt til jobbintervju hos oss, har du allerede fanget vår oppmerksomhet, enten via din CV eller søknad. Kanskje du også har gjort et godt inntrykk i en telefonsamtale med oss. Vi ønsker å få bekreftet inntrykket vi sitter igjen med og bli bedre kjent med deg. Vi ser blant annet etter ting som entusiasme, motivasjon, samarbeidsevner, evne til å kommunisere og hva slags resultater du har oppnådd i tidligere jobber.

Vi anbefaler derfor alle jobbsøkere å forberede seg godt før man kommer på jobbintervju hos oss, blant annet ved å øve på intervjusituasjonen på forhånd.

 

Unngå disse «feilene»:

Ikke kom for sent

Unngå å komme for sent til avtalen, dette kan fort gi en mindre godt førsteinntrykk. Er du allikevel uheldig og ikke rekker intervjuet i tide, ring oss og gi beskjed snarest.

 

Ikke still uforberedt

Intervjueren vil raskt avdekke om du ikke har satt deg inn i rollen og i selskapet. Møter du uforberedt, vil du lett fremstå som lite motivert for jobben.

 

Ikke spør om lønn, betingelser og goder i førstegangsintervjuet

Det er vanlig at intervjuer spør deg om dine forventninger knyttet til betingelser mot slutten av første- eller annengangsintervjuet.

 

Ikke snakk negativt om tidligere arbeidsgivere

Dette vil ofte slå negativt ut på deg som kandidat. Fremstå høflig og respektfull i din omtale av andre.

 

Ikke snakk deg bort

Sørg for å svare på spørsmålene, kom gjerne med eksempler, men hold deg til det som er relevant. Dette viser at du evner å skille mellom hva som er viktig og hva som er uvesentlig.

 

Ikke skryt uhemmet av egne prestasjoner

Vis edruelighet og vær ærlig med hva som var ditt bidrag i situasjonene du refererer til.

 

Kle deg pent til jobbintervjuet

Vis respekt med antrekket du velger, og som et minimum bør du matche kleskoden til selskapet/avdelingen du søker deg til. Kle deg gjerne i noe du føler deg vel i, og unngå utfordrende antrekk.

 

Unngå å være passiv

Still gjerne spørsmål for å vise interesse og at du er nysgjerrig og motivert.

 

Vær bevisst på kroppsspråk og fremtoning

Dette gjelder alt fra hvordan du sitter, gestikulerer, håndtrykk og øyekontakt. Dersom det er flere som intervjuer deg, tenk på at du bør ha blikkontakt med alle.

 

Sørg for at du ikke formidler et uriktig bilde av deg selv og din kompetanse

Dette er en kortsiktig strategi, og kan føre til at du får jobben på feil premisser. I verste fall får du en jobb du ikke passer til, og dermed vil mistrives med. Forsøk å fremstå som den beste versjonen av deg selv, men vær ærlig i dine svar.