People4you blir en del av Veksthuset Ski

Rekrutteringsselskapet People4you blir en del av Veksthuset Ski

Tidligere i år annonserte Trøgstad Sparebank med sine samarbeidspartnere nyheten om etablering av Veksthuset Ski og allerede før åpning blir rekrutterings- og bemanningsselskapet People4you AS en del av satsningen.

People4you AS er et rekrutterings- og bemanningsselskap som ble etablert i 2006 med hovedkontor i Askim. Selskapet har hatt tilstedeværelse i Ski siden 2012, men vil nå satse mer i Follo-området i forbindelse med Veksthuset Ski.

Vi er veldig glade for å få med People4you på laget og det vil utvide vår rådgivningsbredde. Etter at vi annonserte etableringen av Veksthuset Ski har vi fått mange henvendelser fra lokale bedrifter som vil samarbeide med oss, personer som vil jobbe sammen med oss og flere som ønsker å bli kunder av oss.

Fra oppstart vil Veksthuset Ski bestå av Trøgstad Sparebank, Eika, Online Accounting AS, Smaalenenes Advokatkontor og nå også People4you AS.

 

Fra venstre: Anders Mikalsen (Avdelingsbanksjef Ski), Stanislava Vasileva (P4Y), Per Arne Byhrø (Styreleder - P4Y), Ann Christin Winger Byhrø (Daglig leder - P4Y), Veronica Grönlund (P4Y), Ståle André Paulsen (P4Y), Vibeke Haave (P4Y), Lars Andrè Dingstad-Eriksen (Administrerende banksjef).

Hvorfor bruke tester i rekrutteringen

Fordeler ved å bruke testverktøy i rekruttering

Tester kan være et verdifullt verktøy når man skal rekruttere nye medarbeidere. Enten det er personlighetstester eller evnetester, kan tester gi en god indikasjon på kandidatens egenskaper og ferdigheter. Her er noen gode argumenter for hvorfor det kan lønne seg å bruke tester når man skal rekruttere:

 

 • Tester kan gi en mer objektiv vurdering av kandidatene: Når man rekrutterer, kan det være lett å bli påvirket av egne fordommer og antakelser om kandidaten. Tester kan hjelpe med å eliminere denne subjektiviteten og gi en mer objektiv vurdering av kandidatene.
 • Tester kan gi bedre prediksjon av fremtidig jobbytelse: Tester kan gi en god indikasjon på kandidatens evne til å håndtere spesifikke oppgaver og situasjoner. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å forutsi kandidatens fremtidige jobbytelse og hvordan de vil håndtere utfordringer på arbeidsplassen.
 • Tester kan spare tid og penger: Ved å bruke tester kan man effektivisere rekrutteringsprosessen og spare tid og penger på å intervjue kandidater som ikke passer for stillingen. Tester kan også bidra til å redusere kostnadene ved å ansette feil person for stillingen.
 • Tester kan bidra til økt mangfold og inkludering: Tester kan hjelpe arbeidsgivere med å identifisere potensielle kandidater som ellers kanskje ikke ville blitt vurdert. Dette kan bidra til å øke mangfoldet og inkluderingen på arbeidsplassen.
 • Tester kan hjelpe arbeidsgivere med å utvikle og beholde medarbeidere: Tester kan bidra til å identifisere styrker og svakheter hos kandidatene. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å utvikle og beholde medarbeidere ved å tilby opplæring og utviklingsmuligheter som er tilpasset deres behov.
 • Tester kan gi kandidatene en bedre opplevelse: Tester kan være en positiv opplevelse for kandidatene og kan gi dem en følelse av at arbeidsgiveren tar rekrutteringsprosessen seriøst. Dette kan bidra til å styrke arbeidsgivermerket og tiltrekke seg de beste kandidatene.

 

I sum kan tester være en viktig og nyttig del av rekrutteringsprosessen. Ved å bruke tester kan arbeidsgivere få en mer objektiv vurdering av kandidatene, spare tid og penger, bidra til økt mangfold og inkludering, og hjelpe medarbeidere med å utvikle og beholde medarbeidere.

People4you bruker tester fra Master. Master er en ledende skandinavisk utvikler av arbeidspsykologiske tester.

Referansegruppen består av et representativt utvalg av nordmenn i yrkesaktiv alder. Testene er DNV-sertifisert og oppfyller også internasjonale standarder for testkvalitet. Alle rådgivere i People4you er sertifiserte testbrukere og har høy kompetanse innenfor bruk av Master sine testverktøy.

 

Les mer om OPTO personlighetstest

Les mer om CORE evnetest

Les mer om EASI atferd- og motivasjonstest


Hvordan ta imot en ny ansatt?

Tips for en vellykket onboarding

Å ta imot en ny ansatt er et viktig ledd i rekrutteringsprosessen, ofte viktigere enn mange tror! Det er viktig for kollegaer, for ledelsen og ikke minst den nye ansatte. For at din nye medarbeider skal få en god opplevelse fra start deler vi gjerne våre tips til hva man bør tenke på som arbeidsgiver:

 

 1. Gjør en pre-boarding
  Vær forberedt før den ansatte starter og ikke vent til den første dagen med å starte onboardingsprosessen

 

 1. Ta kontakt
  Leder i selskapet eller avdelingen bør ta kontakt med den nyansatte før deres første dag for å ønske dem velkommen og svare på spørsmål som er direkte relatert til deres rolle og avdeling.

 

 1. Tildel en fadder/mentor
  En fadder eller mentor hjelper den nyansatte med å danne relasjoner med kolleger og fremmer teamarbeid. Denne personen kan tilby hjelp, svare på spørsmål og henvise dem til de riktige ressursene.

 

 1. Planlegg et "bli kjent med teamet"-møte
  Enten det er personlig eller gjennom Teams eller Zoom, et interaktivt, morsomt og innbydende møte der teammedlemmer kan introdusere seg selv for den nyansatte og gi noen morsomme fakta eller svare på isbryterspørsmål lar den nyansatte føle seg mer komfortabel med en gang

 

 1. Sett klare mål eller forventninger
  For å beholde talenter og la den nyansatte få mulighet til å lykkes, er det viktig å etablere klare mål og forventninger. Altfor ofte forlater nyansatte jobben innen seks måneder fordi det var uklarhet rundt forventningene eller ikke var i stand til å nå de foreslåtte målene.

 

 1. Tilpass prosessen din
  Bedrifter som bruker en standard onboarding-prosess med å signere papirer, sende e-post over påloggingskontoer og gi en personalhåndbok å lese, har en tendens til å ha høyere turnover. Denne kalde tilnærmingen kan føre til at din nye ansatt føler seg isolert. Onboarding-prosessen må inkludere sjekkpunkter som føles personlige.

 

 1. Gi tid til tilstrekkelig opplæring
  Unngå å kaste den nyansatte "til ulvene" umiddelbart. Avhengig av jobben de har blitt ansatt for, kan en ny ansatt kreve litt ekstra opplæring for å prestere godt. Ved å ikke gi dem tilstrekkelig tid til å øke og utvikle ferdighetene sine (spesielt i en rolle med bedriftsspesifikk terminologi og prosess), kan du forvente at de mislykkes. Dette vil demotivere den ansatte og kan føre til at den ansatte ønsker å forlate selskapet.

oppnå mål

Slik oppnår bedriften målene for 2023

Ved inngangen til et nytt år er ordet mål noe som stadig gjentas, både i trivielle nyttårsforsetter og i arbeidslivet. Mens noen har som mål å spise litt sunnere og å trene litt mer, er bedrifters mål gjerne forbundet med økt omsetning og markedsandeler.

Vi i People4you ønsker å bidra til at alle våre kunder oppnår målene sine for året, og har derfor samlet våre beste tips og råd.

 

Definer tydelige mål

”Ledere som oppnår ekstraordinære resultater har klare mål med det de ønsker å oppnå”, skriver Ledernytt, og trekker frem SMART-modellen:

 • Spesifikt. Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva du ønsker.
 • Målbart. Målet må være uttrykt slik at det kan måles i tid, vekt eller andre enheter.
 • Attraktivt. Målet må være så attraktivt at du virkelig er villig til å jobbe aktivt for å realisere det. Det er lite sannsynlig at du oppnår målene, dersom du ikke er motivert for å gjøre det som skal til for å oppnå det du ønsker deg.
 • Realistisk. Målet du setter opp bør være realistisk, slik at du virkelig tror at du kan oppnå det. Mange mennesker har ofte for store ambisjoner og ønsker å nå mange og store mål på kort tid. Ofte fører dette til skuffelse og en følelse av å ha mislykkes.
 • Tidsbundet. Målet og delmålene må være satt opp slik at de skal oppnås innen et bestemt tidspunkt.

 

Motivasjon

”En leders hovedoppgave er å kjenne medarbeiderens verdier/motivasjonsfaktorer for å kunne bidra til at alle drar i samme retning for å nå bedriftens mål. Det er også svært viktig at medarbeiderne kjenner til bedriftens verdier, har eierskap til dem og tar ansvar”, skriver Ledernytt i artikkelen «Vet du hvor du skal og hvorfor?».

En leders hovedoppgave er å kjenne medarbeiderens verdier/motivasjonsfaktorer for å kunne bidra til at alle drar i samme retning for å oppnå bedriftens mål. Det er også svært viktig at medarbeiderne kjenner til bedriftens verdier, har eierskap til dem og tar ansvar.

 

Ha riktig bemanning på plass

Gode medarbeidere motiverer hverandre, og riktig bemanning gir større rom til å fokusere på målene som er satt og kan bidra til at disse oppnås. Når People4you jobber med rekruttering, så kartlegger vi kulturen i bedriften og blir kjent med medarbeiderne. På den måten har vi et ekstra godt grunnlag for å tilby rett person rett jobb.

Kontakt oss for en prat om deres behov gjennom året når det gjelder bemanning og rekruttering, så hjelper vi dere oppnå målene!

 


6 tips som kan skape bedre resultater i deres bedrift!

Når "alt kommer til alt", så er det sluttresultatet som teller. People4you skal derfor være "best på resultat – for kunde og kandidat".

Her er seks tips som kan bidra til gode resultater i deres bedrift.

1. Tydelig PLAN

Hvor står vi – hvor skal vi – og hvordan skal vi komme dit?

Dersom alle i bedriften kjenner til planen for hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit, vil dette bidra stort til gode resultater.

2. Kultur spiser strategi til frokost

Verdens beste strategi har ikke sjans, dersom kulturen i bedriften er dårlig.

At vi jobber mot samme mål – at vi spiller sammen som et lag – at vi har høy arbeidsmoral, faglig fokus og et godt miljø, er helt avgjørende for å skape gode resultater – og for å ha gode dager på jobb!

3. Riktig organisasjon

Passer alle medarbeidere godt nok inn i planen og kulturen? Og er dere villige til å gjøre noe med dem som ikke fungerer godt nok? Først og fremst forsøke å få dem med – og om det ikke går: bytte dem ut?

Ett surt eple kan ødelegge mye på en arbeidsplass. Vær villige til å kvalitetssikre at teamet utfyller hverandre faglig og kulturelt.

4. Synliggjør målene

Det sier seg selv, men det glemmes ofte: synliggjøring av hovedmål og delmål.
Vet medarbeiderne hvilke mål de strekker seg mot og hvordan de ligger an?

En gruppe australske studenter ble delt i to. Den ene gruppen ble bedt om å svømme så langt de klarte under vann. Den andre gruppen ble bedt om å forsøke å passere et angitt mål. Gruppe nr 2 svømte betydelig lengre.

Synliggjøring av målene og hvordan de skal nås, gir bedre resultater!

5. Den lærende organisasjonen

Vi lever i en tid hvor behovet for kunnskap og ny kompetanse preger de fleste bransjer. La hele organisasjonen gjøre det til en vane at kontinuerlig læring er en naturlig del av jobben – og tilrettelegg godt for dette.

6. Ha en god dag på jobb

Det kan virke banalt, men trivsel skaper gode resultater – resultater skaper trivsel – enda bedre trivsel skaper enda bedre resultater osv osv.

Alle fem punktene over bidrar til trivsel og resultater. I tillegg kan en være bevisst – og gjøre andre bevisste – på hvor lite det ofte skal til for å gjøre dagen på jobb god. Et smil, litt oppmerksomhet eller litt ros for noe som har vært bra. Slikt gjør arbeidsdagen god.

Opplev hvorfor vi er best på resultat – kontakt oss i dag!


attraktiv arbeidsgiver

Slik blir bedriften en attraktiv arbeidsgiver

Her er noen tips til hvordan du kan holde på gode medarbeidere.

Arbeidsmarkedet inneholder mange fasetter, og akkurat nå preger nedgang både det generelle og særlig enkelte bransjer. Men utfordringen med å holde på gode medarbeidere er den samme. Her får du noen tips om hvordan bedriften kan bli mer attraktiv.

Se medarbeideren

Vårt viktigste råd er å ha en kultur der medarbeiderne blir sett, tatt på alvor, blir møtt med respekt og ikke minst blir sett som den en er. En som blir sett og forstått yter mer – da er vi i en god sirkel.

Ansett de riktige medarbeidere

I People4you er vi opptatt av at både eksisterende og nye medarbeidere skal ha en god dag på jobb. Vi kartlegger derfor bl.a kulturen i bedriften og blir kjent med både dere og deres potensielle nye medarbeidere. Kombinert med vår erfaring og kunnskap, gir dette oss grunnlag for å tilby rett person rett jobb – enten det er til faste eller midlertidige stillinger.

Gi rom for utvikling

Vi lever i selvrealiseringens tid. Derfor er det viktig at bedriften har et godt opplegg for utvikling – felles og individuelt.

Markedsfør bedriften

Employer branding er ingenting nytt, men fortsatt viktig – og for mange en utfordring å gjennomføre. Fremstå som en unik, attraktiv og troverdig arbeidsgiver over lang tid, og talentene vil komme til deg. Her er også internkommunikasjon viktig.

Gi medarbeiderne dine gode dager på jobb

Har bedriftens medarbeidere gode dager på jobb, er det noe de kommer til å snakke om til sitt nettverk (som gjerne stammer fra studietiden og som har lik, relevant utdannelse) – og på den måten spres ordet om bedriften.

Vær tidlig ute

I People4you har vi hele tiden en stor, oppdatert kandidatbase. Dermed er vi alltid beredt til å levere rett kandidat til rett tid, uansett hva behovet deres måtte være. Men husk – de beste kandidatene går alltid først, så vær tidlig ute med å sette i gang prosesser.


feriebemanning

Skap resultater fra strandstolen

Selv om det er ferie, stopper ikke arbeidslivet opp. Oppnå resultater fra strandstolen med bemanning fra People4you!

Endelig står sommerferie på kalenderen, og dagene skal fylles med ferieturer og reker på terrassen. Men selv om det er ferie stopper ikke arbeidslivet opp. Det vet vi, og tilbyr derfor bemanning gjennom hele sommeren. Dermed kan bedriften oppnå resultater – selv når du tar deg en velfortjent hvil i strandstolen.

Viktig å koble av

- Å koble helt av i ferien er viktig, for både helse og videre arbeidsglede. Samtidig synes mange det er vanskelig å delegere bort ansvar på arbeidsplassen, samt å overlate ansvar til innleide medarbeidere, forteller Per Egil Aas, daglig leder i People4you. Han har mange års erfaring med feriebemanning, og har et klart råd til ansatte med ansvar i bedrifter:

- Du vet selv hvilke stillinger som vil være uunnværlige, men ta kontakt med et bemanningselskap som kan hjelpe deg gjennom sommeren. Da er du sikret kompetente og dyktige medarbeidere som du vet vil gjøre en god jobb, avslutter han.

People4you dekker både korte og lange oppdrag og har hele tiden en god og oppdatert base med kandidater klare til å hjelpe deg gjennom sommeren. Hvis det plutselig skulle dukke opp nye behov, er det bare å ta kontakt med oss. Vi holder åpent fra kl. 06.30 hver morgen – også i sommer. Det kan være greit å vite dersom det plutselig blir sykdom eller ekstra behov i en allerede utfordrende ferieperiode.

Ring din kontaktperson, eller ta kontakt med et av våre kontorer. God sommer!