Jobbundersøkelsen 2021

Kilde: Finn.no

FINNs ferske jobbundersøkelse viser at det er flere som nå vurderer å skifte bransje, omskolere seg eller ser på muligheter andre geografiske steder.

 

En av tre ser på muligheter i andre bransjer

Et særlig interessant tema som fremheves er mobilitet, altså hvor interessert vi er i å bytte jobb. Nesten halvparten av arbeidsstyrken har søkt jobb eller vært på intervju de siste to årene, og vi ser en svak økning år for år de siste fem årene. Når det gjelder andelen som faktisk har byttet jobb, ligger årets måling høyere enn de fire foregående årene.

En av tre har sett på muligheter i andre bransjer, og nesten 20 prosent har sett på stillinger andre steder enn der de bor i løpet av den siste måneden. I tillegg har en tredjedel undersøkt muligheter for omskolering eller kompetansebygging det siste halve året.

—I februar 2021 har en rekke bransjer tilpasset seg den nye digitale arbeidshverdagen, og etterspørselen etter arbeidskraft er tilbake til nivåer vi så før pandemien, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN. — Det er imidlertid fortsatt en del bransjer som er direkte påvirket av at samfunnet er delvis nedstengt. I disse bransjene er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt lav. Det er derfor en meget blandet utvikling vi ser, men vi observerer samtidig en positiv utvikling i stadig flere bransjer.

Tall fra FINN jobb viser en tendens til svært ulik utvikling i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft på tvers av kategorier og bransjer.

Denne trenden ser vi innen flere stillingsfunksjoner og bransjer; uavhengig av tilfanget av stillingsannonser, ser det ut til at kandidatene er mer skeptiske til å bytte jobb nå enn de var for ett år siden. Kun 14 prosent av stillingsfunksjonene har hatt økning i antall klikk på “Søk her”-knappen de første seks ukene i 2021 mot samme uker i 2020.

 

 


Møt vår daglige leder:
Ann Christin Winger Byhrø

Ann Christin Winger Byhrø har mer enn 25 års erfaring fra bemanning- og rekrutteringsbransjen og har vært i People4you siden starten i 2006. Bli bedre kjent med den erfarne rådgiveren her!

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg har jobbet med bemanning og rekruttering i over 25 år, blant annet med bemanning innenfor bank/finans og forsikring. I 2001 var jeg med å bygge opp et konsulentselskap som blant annet var eid av Norsk Hydro. Der jobbet jeg med rekruttering og bemanning innen økonomi, media, HR og administrasjon. I 2006 startet vi People4you. I dag består People4you av flere selskaper. Østfold og Follo som jeg jobber i, omsetter i dag for ca. kr. 27 millioner. I dag jobber jeg med bemanning og rekruttering innen bank/finans, helse, bygg og anlegg, økonomi og regnskap.

Hva går jobben din ut på?

Jobben min er en kombinasjon av å kartlegge arbeidsmarkedet og hvordan behovet for arbeidskraft er fremover innen bransjer som økonomi/regnskap, bygg og anlegg og innenfor helse. I tillegg jobber jeg med å finne rett person til rett jobb, både til faste og midlertidige stillinger. Dette involverer å være en god rådgiver ovenfor kandidatene og kundene, slik at de rette partene finner hverandre. Jobben involverer også å markedsføre selskapet vårt i ulike foraer hvor jeg treffer potensielle kunder og kandidater.

Hva liker du best med jobben?

Det jeg liker best med jobben er å kunne jobbe med mennesker, samt kombinasjonen av å jobbe med både salg og rådgivning.

Hva gir deg en god dag på jobb?

Positive og engasjerte kollegaer, som jobber mot et felles mål og som gir det lille ekstra for å nå målet, gir meg en god dag på jobb. Det samme gjelder å oppnå både små og store seire, samt å ha en variert og utfordrende arbeidsdag. 

Hva er ditt beste tips til arbeidssøkere?

Still deg selv spørsmålet ”hva ønsker du å jobbe med” og ”hvor finner du de bedriftene”. Jobb målrettet med å komme i kontakt med bedriften. Send inn en åpen og spisset søknad og CV, og ikke minst - følg opp de jobbene du søker på. Min opplevelse er at de som gjør dette er godt forberedt til intervjuet, gir et godt inntrykk på selve intervjuet og lykkes raskere med å få jobb.


Motiverte medarbeidere

Hold medarbeiderne motiverte

Hva skal til for å skape inspirasjon og motivasjon på arbeidsplassen? Motivasjonen må hver og en finne i seg selv, men vi som ledere kan legge til rette for at så skal skje.

Ofte blander vi sammen begrepene "motivasjon" og "lyst". Motivasjon er evnen til å holde ut med noe en ikke liker for å nå noe en ønsker seg. Det betyr at vi ikke bør motiveres til oppgaver vi ønsker, disse vil vi utføre uansett. Det er de øvrige oppgavene vi må motivere til å utføre

Individuelt = betydelig verdiøkning
For å motivere til de mindre lystbetonte oppgavene er det viktig med individuell tilnærming. Innenfor moderne ledelsesforskning legges det stor vekt på lederens evne til å møte hver enkelt ansatt, og studier viser at ledere med denne egenskapen bidrar til betydelig verdiøkning for virksomheten.

– Øv på å ta den andres perspektiv. Se hvilke mål hver enkelt har og legg til rette for at en kan nå målene. Da vil du få motiverte medarbeidere, forteller Robert Speare, spesialist i klinisk voksenpsykologi, til Ledernytt.

7 tips til spørsmål i medarbeiderprat om motivasjon

  1. Hva motiverer deg på arbeidsplassen?
  2. Hva kan jeg som leder gjøre for at du skal føle deg motivert?
  3. Hva demotiverer deg?
  4. Hva kan være en gulrot for at din ytre motivasjon skal kunne bli sterkere?
  5. Hvordan kan jeg legge til rette for at du skal bli motivert?
  6. Hvordan kan du se på det mer helhetlige bildet av arbeidet ditt – og se en større verdi i det arbeidet du gjør?
  7. Og husk: Behandle alle likt – ved å behandle alle ulikt.

 

Kilde: Ledernytt


Tips om riktig ferieavvikling

Vet du at du som arbeidsgiver har styringsrett rundt ferie? Det er et stort potensial i riktig ferieavvikling for dine ansatte. Her er noen gode tips.

Hva kan overføres av ferie?
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige, så kan dere avtale overføring av ferie fra et år til et annet. Ferieloven slår fast at det maksimalt er tillatt å overføre to uker av den lovfestede ferien på fire uker og en dag. I tillegg kan partene bli enige om å overføre den avtalefestede ferien som de fleste arbeidstakere har i tillegg. De fleste har 5 uker ferie, og da vil 4 dager være avtalefestet ferie.

Hvor mye ferie har ansatte krav på?
Alle arbeidstakere har ifølge ferieloven rett på fire uker og én dag ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent. De fleste har tariffavtaler eller lokale avtaler som gir rett til 5 uker ferie.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ta ut ferien?
Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal prøve å bli enige om når ferien skal tas, men oppnås ikke enighet så bestemmer arbeidsgiver. Denne styringsretten til arbeidsgiver gjelder også den øvrige restferien.

Kan arbeidsgiver betale ut ferien?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien, med mindre den ansatte slutter i virksomheten. Dersom arbeidstaker har ferie utover de fire ukene og den ene dagen, vil partene derimot kunne bli enige om å utbetale disse feriedagene i lønn istedenfor å ta dem ut, forutsatt at eventuell tariffavtale ikke er til hinder for det. Hvis arbeidstakeren har fem uker ferie, kan arbeidsgiver da betale ut fire dager.

Når kan arbeidstakeren motsette seg å avvikle ferie?
Dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger, eller bare har opptjent delvis feriepenger, har arbeidstakeren rett til å avstå fra å ta ut ferie helt eller delvis. Men dersom arbeidsgiver velger å stanse driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, så må arbeidstakeren avvikle ferie til tross for manglende feriepengeopptjening.

Arbeidstaker blir syk i ferien sin, kan ferie utsettes?
Hvis arbeidstakeren blir helt arbeidsufør i ferien, så kan en kreve utsettelse av de dagene en har vært syk. Sykdommen må dokumenteres ved legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at en har kommet tilbake på jobb.

Kilde: Adekvat


Nye personvernregler

Hva må du som arbeidsgiver forberede?

I mai neste år kommer nye EU-regler om personvern, og Datatilsynet i Norge har fått temmelig kraftige virkemidler med svært store bøter dersom virksomheten ikke følger de ny retningslinjene.

Stor uvitenhet
Som arbeidsgiver behandler du mye informasjon om jobbsøkere, nåværende og tidligere ansatte og kanskje også om eksisterende og potensielle kunder: Personalia, informasjon om pårørende, sykefravær, advarsler, ferier, informasjon om lønn- og bonuser, arbeidsavtaler, informasjon fra adgangssystemer og videoovervåkning, osv.
Endringene vil berøre alle virksomheter som behandler personopplysninger, som i praksis vil si alle virksomheter med ansatte. Flere undersøkelser viser at kunnskapsnivået om databehandling er lavt. Datatilsynet viser til en undersøkelse bestilt av Atea, som avdekker stor uvitenhet om den nye loven, skriver Dagens Næringsliv.

Flere kommer på banen
Infotjenester er blant dem som arrangerer kurs i de nye personvernreglene, og opplever stor pågang fra virksomheter som trenger opplæring.

Advokat Eva Jarbekk, som holder kursene for Infotjenester, ser nå at flere kommer på banen.
– Mitt inntrykk er at mange store virksomheter har jobbet med dette lenge og er godt forberedt. Vi ser imidlertid at selskaper som egentlig ikke driver med personopplysninger nå også fatter interesse for regelendringene. Mange har frem til nå ikke tenkt på at de behandler personopplysninger, for eksempel gjennom adgangskontrollsystemer og HR-systemer. De undersøkelsene som viser til lavt kunnskapsnivå gjenspeiler nok mange av disse, sier Jarbekk.

Ikke god tid
Selv om regelendringene er mer enn et år unna, er det ikke godt tid. Den erfarne personvernadvokaten sier de fleste virksomheter vil trenge denne tiden, litt avhengig av hvor mye personopplysninger de behandler.
– Jeg sier ikke at en skal jobbe med dette sammenhengende i et år, men det er en del undersøkelser som må gjøres som tar litt tid. For eksempel må du begynne med å kartlegge hvilke opplysninger virksomheten har og i hvilke datasystemer de er lagret. Du må vite hvor og hvor lenge de oppbevares. Du må også vite i hvilke land servicepersonell kan få tilgang til disse opplysningene fra når de skal yte tjenester. Hvis leverandøren av et system for eksempel har satt ut servicefunksjonen til India, så kan dine data være i India, og det skal du vite.

Her er det åpnet for svært store bøter, så her skal man ikke trå feil. Når du har oversikt over dine data må du se på hvilket gap det er i henhold til det regelverket som kommer, og da går plutselig et år fort, sier Eva Jarbekk.

Viktig å være trygg på HR-systemet
Hvem haster det mest for?
– Det haster mest for dem som har sensitive personopplysninger, som i laveste terskel er helseopplysninger. Det betyr igjen at alle som har ansatte må sørge for å få behandlingen av ansattopplysningene sine på stell. Har man i tillegg sensitive personopplysninger om kunder, så haster det kanskje enda mer, sier Jarbekk.

I dette blogginnlegget skriver IT-direktør Flemming Ottosen i Infotjenester mer om hva du bør tenke på rundt lagring av HR-data.

Kilde: Infotjenester.


Revidert Arbeidsgiver

Vi kan dokumentere våre gode rutiner som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. For å bli Revidert Arbeidsgiver må man gjennomgå en ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Det betyr at vi i People4you kan dokumentere at vi er en arbeidsgiver med kvalitet og ryddighet i alle våre rutiner.

– For oss i People4you betyr dette at vi har fått en fin mulighet til å gjennomgå våre rutiner. Vi er tryggere på at vi har på plass de nødvendige prosessene for å kunne være en god arbeidsgiver for våre medarbeidere. Våre kunder må kunne stole på oss som en seriøs leverandør. Vår erfaring er at kundenes forventning til sine leverandører er betraktelig skjerpet. For at vi skal levere ønsket kvalitet til våre oppdragsgivere må vi kunne dokumentere vår del av prosessen.

Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. For å være Revidert Arbeidsgiver må man også være medlem av NHO Service.

Det er en rekke områder som gjennomgås under en revisjon som kontrakter, arbeidstid, lønn og sykepenger.


Har dere rett bemanning på plass etter sommeren?

Med raske grep kan du styrke bemanningen for en sterk start etter sommeren.

Vi i People4you er opptatt av at alle skal HA EN GOD DAG PÅ JOBB, men akkurat nå håper vi først og fremst du har hatt og fortsatt har en riktig god sommer! Ja, for den er jo fortsatt ikke over. Her til lands de senere årene har det vært fine dager med sommerstemning langt ut i september.

Riktig bemanning

Men uavhengig av sommerstemningen, så er tiden inne for å tenke på hva som skal skape resultater i høst, og for mange virksomheter berører dette bemanningen.

En avdeling vokser, ordreboka ble gledelig nok fylt overraskende godt opp før sommeren eller noen har sluttet. Det kan være mange årsaker til hvorfor høsten må startes med å tenke nye bemanningsløsninger.

Best på resultat

I People4you har vi bestemt oss for at vi skal være BEST PÅ RESULTAT – FOR KUNDE OG KANDIDAT!

Det betyr at vi legger ned et svært strukturert og målrettet arbeid i å kunne tilby rett person til rett jobb – enten det er et midlertidig eller permanent behov - enten det er innen et av våre spesialistområder eller et annet av de mange områdene vi dekker.

For deg som kunde betyr dette bl.a effektivitet, trygghet og: gode resultater!

Ta kontakt!
Kontakt oss for en prat om riktige bemanningsløsninger på 815 68 889.


Dette gir oss en god dag på jobb

Mestringsfølelse, gode kolleger og variert arbeidshverdag. Vi har spurt et knippe People4you-medarbeidere om hva ”en god dag på jobb” betyr for dem. Dette er noen av svarene vi fikk.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for gode arbeidsdager. I People4you strekker vi oss langt for å finne rett person til rett jobb, blant annet ved å gjøre oss kjent med kulturen i bedriftene vi jobber med. På den måten vet vi hvem som vil passe inn i det eksisterende arbeidsmiljøet.

En god dag på jobb for meg…

Mestringsfølelse, gode kolleger og variert arbeidshverdag – hva som gir oss en god dag på jobb varierer ofte fra person til person, men stikkordene over er for mange fellesnevnere.

Vi har spurt et knippe People4you-medarbeidere om hva ”en god dag på jobb” betyr for dem. Dette er noen av svarene vi fikk:

- En god dag på jobb er for meg først og fremst å møte trivelige kolleger. Dernest er det mestringsfølelsen av å løse oppgaver ved hjelp av godt samarbeid, kunnskap, og erfaring. Å jobbe gjennom IT People4you er både enkelt og fleksibelt. Det gjør at jeg kan bruke all min tid på å gjøre en god jobb, og samtidig være trygg på at de alltid følger opp både meg og arbeidsgiver.

Truls Emil Johannessen

- For at jeg skal ha det bra på jobben, ønsker jeg gode arbeidsforhold, god dialog og godt samarbeid med mine kollegaer. Humor er også en viktig rolle på arbeidsplassen. Man må kunne spøke litt.

Håkon Bexrud

- Det som gir meg en god dag på jobb er et godt arbeidsmiljø, samt ny erfaring og kompetanse.

Runar Svendsen

- IT People4you har gitt meg en spennende mulighet til å arbeide innenfor et firma hvor jeg kan utvikle meg selv og møte nye utfordringer i hverdagen. Dette er med på å forme en god arbeidshverdag ettersom ingen dag er lik. Jeg føler også at jeg får veldig god oppfølging av min kontaktperson i IT People4you. Det kommer alltid en hyggelig melding når man minst venter det.

Sindre Moen Nilsen

Hva gir deg en god dag på jobb? Del det med oss på Facebook!


På jakt etter regnskapsfører eller revisor?

Her får du rådene og tipsene som gir deg rett person på rett plass – etter stor sannsynlighet på første forsøk.

Hvert år må alle regnskapspliktige selskaper utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Tenker du over bemanningen din opp mot årsoppgjøret allerede nå, kan du senke skuldrene litt, samtidig som du får mange fordeler i jakten på den rette.

- Mange regnskapsførere har forbehold i arbeidskontrakten sin som sier at de ikke kan bytte jobb i årsoppgjørsperioden eller som gir dem tre måneders karantene for å jobbe med andre bedrifters årsoppgjør. Vet man at man trenger ny bemanning innen økonomi og regnskap opp mot kommende årsoppgjør, bør man med andre ord søke etter dette nå, forteller Ann Christin Winger Byhrø, regionleder for People4you Østfold og Follo.

Ettertraktet 

- Det er langt fra alle regnskapsførere som har slike forbehold, men uavhengig av det er høsten tiden for å se seg om etter ny revisor eller regnskapsfører. Første halvår er veldig hektisk for de fleste innen økonomi og regnskap, og det er først på høsten at enhar tid til å se seg om etter ny jobb, opplyser Winger Byhrø.

Hektiske arbeidsmåneder er ikke det eneste som preger denne arbeidsgruppen. Gode regnskapsførere og registrerte revisorer er ettertraktet, og går sjelden uten jobbtilbud.

- Dette er en arbeidsgruppe som er veldig klar over sin egen posisjon. Fra de bestemmer seg for å se seg om etter ny jobb til de er ansatt går det veldig raskt, og de har gjerne flere prosesser på gang samtidig. Da gjelder det å kunne snu seg raskt rundt, forteller regionlederen.

I det stille

Er du på jakt etter en regnskapsfører eller registrert revisor, anbefales det at du kontakter People4you.

- Siden denne gruppen er såpass ettertraktet, kan det med fordel være lettere å komme i kontakt med aktuelle kandidater via et byrå som People4you. De fleste er allerede i jobb, og ønsker ikke å aktivt annonsere at de er på utkikk etter ny jobb. Da henvender mange seg til oss i det stille for å få dem til å markedsføre seg uten å måtte avsløre at de er aktivt ute og søker, avslutter Winger Byhrø.

Kontakt People4you på 815 68 889.


Flere oppdrag med hjelp fra innleide medarbeidere

Ved hjelp av innleide medarbeidere klarer Eda Elektro å betjene flere oppdrag. - Vi føler oss trygge på de medarbeiderne som kommer til oss, forteller avdelingsleder for prosjekt i Eda Elektro, Thomas Skåksrud.

 

Eda Elektro benytter seg av innleide medarbeidere for å avlaste sine egne ansatte og for å kunne betjene flere oppdrag. Bedriften, som leverer elektrotjenester over hele Norge, jobber blant annet med å utvikle og ferdigstille alle typer anlegg for industri, næringsliv og boligmarked. På referanselisten står både SAS og Stortinget.

- I vår bransje er det veldig viktig med riktig kompetanse og seriøsitet, forteller avdelingsleder for prosjekt i Eda Elektro, Thomas Skåksrud, og legger til: - Ved hjelp av innleide medarbeidere klarer vi å betjene flere oppdrag og holde fremdrift i eksisterende oppdrag.

 

Høy grad av service

People4you har i april satt fokus på en kvalitetssikker bygg- og anleggsbransje, og mener at det økte fokuset på kvalitet og seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen er gode tiltak og at kvalitetssikring i bransjen er viktig.

- Medarbeidere og kunde følges opp pr. telefon og besøk på byggeplass. På den måten kvalitetssikrer vi at både Eda og innleid medarbeider er fornøyd, og at arbeidet som gjøres er i henhold til forventning hos kunde, forklarer Øistein Sariberget, rådgiver i People4you.

- People4you har en høy grad av service og følger opp de innleide medarbeiderne på en veldig fin måte, forklarer Skåksrud, og avslutter: - Vi føler oss trygge på de medarbeiderne som kommer til oss.