Her er noen tips til hvordan du kan holde på gode medarbeidere.

Arbeidsmarkedet inneholder mange fasetter, og akkurat nå preger nedgang både det generelle og særlig enkelte bransjer. Men utfordringen med å holde på gode medarbeidere er den samme. Her får du noen tips om hvordan bedriften kan bli mer attraktiv.

Se medarbeideren

Vårt viktigste råd er å ha en kultur der medarbeiderne blir sett, tatt på alvor, blir møtt med respekt og ikke minst blir sett som den en er. En som blir sett og forstått yter mer – da er vi i en god sirkel.

Ansett de riktige medarbeidere

I People4you er vi opptatt av at både eksisterende og nye medarbeidere skal ha en god dag på jobb. Vi kartlegger derfor bl.a kulturen i bedriften og blir kjent med både dere og deres potensielle nye medarbeidere. Kombinert med vår erfaring og kunnskap, gir dette oss grunnlag for å tilby rett person rett jobb – enten det er til faste eller midlertidige stillinger.

Gi rom for utvikling

Vi lever i selvrealiseringens tid. Derfor er det viktig at bedriften har et godt opplegg for utvikling – felles og individuelt.

Markedsfør bedriften

Employer branding er ingenting nytt, men fortsatt viktig – og for mange en utfordring å gjennomføre. Fremstå som en unik, attraktiv og troverdig arbeidsgiver over lang tid, og talentene vil komme til deg. Her er også internkommunikasjon viktig.

Gi medarbeiderne dine gode dager på jobb

Har bedriftens medarbeidere gode dager på jobb, er det noe de kommer til å snakke om til sitt nettverk (som gjerne stammer fra studietiden og som har lik, relevant utdannelse) – og på den måten spres ordet om bedriften.

Vær tidlig ute

I People4you har vi hele tiden en stor, oppdatert kandidatbase. Dermed er vi alltid beredt til å levere rett kandidat til rett tid, uansett hva behovet deres måtte være. Men husk – de beste kandidatene går alltid først, så vær tidlig ute med å sette i gang prosesser.