Rekruttering

La People4you ta ansvar for rekrutteringen. Vi skreddersyr prosessen i nært samarbeid med deg som kunde og hjelper deg med rekrutteringsprosessen fra A – Å.

Våre prosesser sikrer at de rette kandidatene identifiseres og velges ut. For å kunne tilby de best egnede ressursene i markedet, arbeider vi systematisk med å kartlegge aktuelle kandidater, både i forhold til bransjer og stillinger. Til dette benytter vi oss av vår egen database, ulike kilder og nettverk.

Alle våre rådgiverer er DNV-sertifiserte rekrutterere. Som sertifiserte rekrutterere kan vi dokumentere at vi har god kunnskap om rekrutteringsfaget, noe som bidrar til økt treffsikkerhet og mer objektive valg, og sikrer suksess for våre kandidater og deg som kunde.

People4you benytter seg også av DNV-sertifiserte testverktøy i rekrutteringsprosessen, blant annet OPTO, ACE og EASI. Alle våre rådgivere er sertifiserte brukere av slike tester.