Bemanning

La People4you ta ansvar for bemanningen. I People4you har vi hele tiden en stor, oppdatert kandidatbase og et stort nettverk. Vi er alltid klare til å levere de rette kandidatene til rett tid, både til lange og korte oppdrag. Dette kan for eksempel være i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling, eller annet som gjør at bedriften har behov for ekstra bemanning.

People4you er en trygg leverandør av bemanningstjenester og en Revidert Arbeidsgiver, noe vi har vært siden ordningen startet i 2018. Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Gjennom ordningen får vi dokumentert vår kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis. Områder som kontrolleres er ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, HMS, arbeidstid, likelønn og sykepenger.

Når People4you står for bemanningen, betyr det at den innleide medarbeideren er ansatt hos oss.

Vi er da ansvarlige for:

  • Arbeidsgiveransvar, inkludert ansettelse/oppsigelse
  • Avlønning/trekkoppgaver
  • Sykelønn og andre lovbestemte trekk
  • Feriepenger

  • Arbeidsgiveravgift
  • Yrkesskadeforsikring/ OTP
  • Oppfølging og administrasjon