Hvordan ta imot en ny ansatt?

Tips for en vellykket onboarding

Å ta imot en ny ansatt er et viktig ledd i rekrutteringsprosessen, ofte viktigere enn mange tror! Det er viktig for kollegaer, for ledelsen og ikke minst den nye ansatte. For at din nye medarbeider skal få en god opplevelse fra start deler vi gjerne våre tips til hva man bør tenke på som arbeidsgiver:

 

 1. Gjør en pre-boarding
  Vær forberedt før den ansatte starter og ikke vent til den første dagen med å starte onboardingsprosessen

 

 1. Ta kontakt
  Leder i selskapet eller avdelingen bør ta kontakt med den nyansatte før deres første dag for å ønske dem velkommen og svare på spørsmål som er direkte relatert til deres rolle og avdeling.

 

 1. Tildel en fadder/mentor
  En fadder eller mentor hjelper den nyansatte med å danne relasjoner med kolleger og fremmer teamarbeid. Denne personen kan tilby hjelp, svare på spørsmål og henvise dem til de riktige ressursene.

 

 1. Planlegg et "bli kjent med teamet"-møte
  Enten det er personlig eller gjennom Teams eller Zoom, et interaktivt, morsomt og innbydende møte der teammedlemmer kan introdusere seg selv for den nyansatte og gi noen morsomme fakta eller svare på isbryterspørsmål lar den nyansatte føle seg mer komfortabel med en gang

 

 1. Sett klare mål eller forventninger
  For å beholde talenter og la den nyansatte få mulighet til å lykkes, er det viktig å etablere klare mål og forventninger. Altfor ofte forlater nyansatte jobben innen seks måneder fordi det var uklarhet rundt forventningene eller ikke var i stand til å nå de foreslåtte målene.

 

 1. Tilpass prosessen din
  Bedrifter som bruker en standard onboarding-prosess med å signere papirer, sende e-post over påloggingskontoer og gi en personalhåndbok å lese, har en tendens til å ha høyere turnover. Denne kalde tilnærmingen kan føre til at din nye ansatt føler seg isolert. Onboarding-prosessen må inkludere sjekkpunkter som føles personlige.

 

 1. Gi tid til tilstrekkelig opplæring
  Unngå å kaste den nyansatte "til ulvene" umiddelbart. Avhengig av jobben de har blitt ansatt for, kan en ny ansatt kreve litt ekstra opplæring for å prestere godt. Ved å ikke gi dem tilstrekkelig tid til å øke og utvikle ferdighetene sine (spesielt i en rolle med bedriftsspesifikk terminologi og prosess), kan du forvente at de mislykkes. Dette vil demotivere den ansatte og kan føre til at den ansatte ønsker å forlate selskapet.

Er du nervøs før intervjuet?

Vi anbefaler deg å møte forberedt og unngå disse feilene.

Hvis du blir innkalt til jobbintervju hos oss, har du allerede fanget vår oppmerksomhet, enten via din CV eller søknad. Kanskje du også har gjort et godt inntrykk i en telefonsamtale med oss. Vi ønsker å få bekreftet inntrykket vi sitter igjen med og bli bedre kjent med deg. Vi ser blant annet etter ting som entusiasme, motivasjon, samarbeidsevner, evne til å kommunisere og hva slags resultater du har oppnådd i tidligere jobber.

Vi anbefaler derfor alle jobbsøkere å forberede seg godt før man kommer på jobbintervju hos oss, blant annet ved å øve på intervjusituasjonen på forhånd.

 

Unngå disse «feilene»:

Ikke kom for sent

Unngå å komme for sent til avtalen, dette kan fort gi en mindre godt førsteinntrykk. Er du allikevel uheldig og ikke rekker intervjuet i tide, ring oss og gi beskjed snarest.

 

Ikke still uforberedt

Intervjueren vil raskt avdekke om du ikke har satt deg inn i rollen og i selskapet. Møter du uforberedt, vil du lett fremstå som lite motivert for jobben.

 

Ikke spør om lønn, betingelser og goder i førstegangsintervjuet

Det er vanlig at intervjuer spør deg om dine forventninger knyttet til betingelser mot slutten av første- eller annengangsintervjuet.

 

Ikke snakk negativt om tidligere arbeidsgivere

Dette vil ofte slå negativt ut på deg som kandidat. Fremstå høflig og respektfull i din omtale av andre.

 

Ikke snakk deg bort

Sørg for å svare på spørsmålene, kom gjerne med eksempler, men hold deg til det som er relevant. Dette viser at du evner å skille mellom hva som er viktig og hva som er uvesentlig.

 

Ikke skryt uhemmet av egne prestasjoner

Vis edruelighet og vær ærlig med hva som var ditt bidrag i situasjonene du refererer til.

 

Kle deg pent til jobbintervjuet

Vis respekt med antrekket du velger, og som et minimum bør du matche kleskoden til selskapet/avdelingen du søker deg til. Kle deg gjerne i noe du føler deg vel i, og unngå utfordrende antrekk.

 

Unngå å være passiv

Still gjerne spørsmål for å vise interesse og at du er nysgjerrig og motivert.

 

Vær bevisst på kroppsspråk og fremtoning

Dette gjelder alt fra hvordan du sitter, gestikulerer, håndtrykk og øyekontakt. Dersom det er flere som intervjuer deg, tenk på at du bør ha blikkontakt med alle.

 

Sørg for at du ikke formidler et uriktig bilde av deg selv og din kompetanse

Dette er en kortsiktig strategi, og kan føre til at du får jobben på feil premisser. I verste fall får du en jobb du ikke passer til, og dermed vil mistrives med. Forsøk å fremstå som den beste versjonen av deg selv, men vær ærlig i dine svar.


Noe å tenke på når du skal skrive en søknad

Når du skal skrive en søknad er det noen fallgruver du bør unngå. Se våre tips her

 

Husk at søknaden er et svar på en konkret utlyst stilling

Du bør derfor få tydelig frem hvordan du matcher den utlyste stillingen. Trekk gjerne frem hvilke kvalifikasjoner du har som gjør deg spesielt egnet for akkurat denne stillingen, uten å gjøre søknaden til en oppramsing av din CV.

 

Ikke skriv for langt

Ideell lengde på teksten er mellom en halv og tre kvart A4-side.

 

Unngå klisjeer

Vær nøye med rettskrivningen.

 

Hvorfor søker du?

Skriv om hva som motiverer deg for å søke jobben og hva du ønsker å bidra med! Unngå å skrive noe negativt om nåværende arbeidsgiver. Fortell heller kort om hvilket arbeidsmiljø du trives i og hvordan du kan bidra best.

 

Unngå «klipp og lim» fra tidligere søknader

Det er fort gjort å lage en standardtekst som du legger inn i alle jobbsøknader. Unngå dette! Skriv heller en personlig søknad. På den måten har du mye større sjanse for å skille deg ut positivt.

 

Få frem dine personlige egenskaper i søknaden

Arbeidsgivere er veldig interesserte i hvordan du er som person. Er du for eksempel løsningsorientert, trives med mange baller i luften samtidig eller takler stress utmerket, ta gjerne med et eksempel på dette.