Flere oppdrag med hjelp fra innleide medarbeidere

Ved hjelp av innleide medarbeidere klarer Eda Elektro å betjene flere oppdrag. - Vi føler oss trygge på de medarbeiderne som kommer til oss, forteller avdelingsleder for prosjekt i Eda Elektro, Thomas Skåksrud.

 

Eda Elektro benytter seg av innleide medarbeidere for å avlaste sine egne ansatte og for å kunne betjene flere oppdrag. Bedriften, som leverer elektrotjenester over hele Norge, jobber blant annet med å utvikle og ferdigstille alle typer anlegg for industri, næringsliv og boligmarked. På referanselisten står både SAS og Stortinget.

- I vår bransje er det veldig viktig med riktig kompetanse og seriøsitet, forteller avdelingsleder for prosjekt i Eda Elektro, Thomas Skåksrud, og legger til: - Ved hjelp av innleide medarbeidere klarer vi å betjene flere oppdrag og holde fremdrift i eksisterende oppdrag.

 

Høy grad av service

People4you har i april satt fokus på en kvalitetssikker bygg- og anleggsbransje, og mener at det økte fokuset på kvalitet og seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen er gode tiltak og at kvalitetssikring i bransjen er viktig.

- Medarbeidere og kunde følges opp pr. telefon og besøk på byggeplass. På den måten kvalitetssikrer vi at både Eda og innleid medarbeider er fornøyd, og at arbeidet som gjøres er i henhold til forventning hos kunde, forklarer Øistein Sariberget, rådgiver i People4you.

- People4you har en høy grad av service og følger opp de innleide medarbeiderne på en veldig fin måte, forklarer Skåksrud, og avslutter: - Vi føler oss trygge på de medarbeiderne som kommer til oss.

 

 


På jakt etter regnskapsfører eller revisor?

Her får du rådene og tipsene som gir deg rett person på rett plass – etter stor sannsynlighet på første forsøk.

Hvert år må alle regnskapspliktige selskaper utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Tenker du over bemanningen din opp mot årsoppgjøret allerede nå, kan du senke skuldrene litt, samtidig som du får mange fordeler i jakten på den rette.

- Mange regnskapsførere har forbehold i arbeidskontrakten sin som sier at de ikke kan bytte jobb i årsoppgjørsperioden eller som gir dem tre måneders karantene for å jobbe med andre bedrifters årsoppgjør. Vet man at man trenger ny bemanning innen økonomi og regnskap opp mot kommende årsoppgjør, bør man med andre ord søke etter dette nå, forteller Ann Christin Winger Byhrø, regionleder for People4you Østfold og Follo.

Ettertraktet 

- Det er langt fra alle regnskapsførere som har slike forbehold, men uavhengig av det er høsten tiden for å se seg om etter ny revisor eller regnskapsfører. Første halvår er veldig hektisk for de fleste innen økonomi og regnskap, og det er først på høsten at enhar tid til å se seg om etter ny jobb, opplyser Winger Byhrø.

Hektiske arbeidsmåneder er ikke det eneste som preger denne arbeidsgruppen. Gode regnskapsførere og registrerte revisorer er ettertraktet, og går sjelden uten jobbtilbud.

- Dette er en arbeidsgruppe som er veldig klar over sin egen posisjon. Fra de bestemmer seg for å se seg om etter ny jobb til de er ansatt går det veldig raskt, og de har gjerne flere prosesser på gang samtidig. Da gjelder det å kunne snu seg raskt rundt, forteller regionlederen.

I det stille

Er du på jakt etter en regnskapsfører eller registrert revisor, anbefales det at du kontakter People4you.

- Siden denne gruppen er såpass ettertraktet, kan det med fordel være lettere å komme i kontakt med aktuelle kandidater via et byrå som People4you. De fleste er allerede i jobb, og ønsker ikke å aktivt annonsere at de er på utkikk etter ny jobb. Da henvender mange seg til oss i det stille for å få dem til å markedsføre seg uten å måtte avsløre at de er aktivt ute og søker, avslutter Winger Byhrø.

Kontakt People4you på 815 68 889.


Dette gir oss en god dag på jobb

Mestringsfølelse, gode kolleger og variert arbeidshverdag. Vi har spurt et knippe People4you-medarbeidere om hva ”en god dag på jobb” betyr for dem. Dette er noen av svarene vi fikk.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for gode arbeidsdager. I People4you strekker vi oss langt for å finne rett person til rett jobb, blant annet ved å gjøre oss kjent med kulturen i bedriftene vi jobber med. På den måten vet vi hvem som vil passe inn i det eksisterende arbeidsmiljøet.

En god dag på jobb for meg…

Mestringsfølelse, gode kolleger og variert arbeidshverdag – hva som gir oss en god dag på jobb varierer ofte fra person til person, men stikkordene over er for mange fellesnevnere.

Vi har spurt et knippe People4you-medarbeidere om hva ”en god dag på jobb” betyr for dem. Dette er noen av svarene vi fikk:

- En god dag på jobb er for meg først og fremst å møte trivelige kolleger. Dernest er det mestringsfølelsen av å løse oppgaver ved hjelp av godt samarbeid, kunnskap, og erfaring. Å jobbe gjennom IT People4you er både enkelt og fleksibelt. Det gjør at jeg kan bruke all min tid på å gjøre en god jobb, og samtidig være trygg på at de alltid følger opp både meg og arbeidsgiver.

Truls Emil Johannessen

- For at jeg skal ha det bra på jobben, ønsker jeg gode arbeidsforhold, god dialog og godt samarbeid med mine kollegaer. Humor er også en viktig rolle på arbeidsplassen. Man må kunne spøke litt.

Håkon Bexrud

- Det som gir meg en god dag på jobb er et godt arbeidsmiljø, samt ny erfaring og kompetanse.

Runar Svendsen

- IT People4you har gitt meg en spennende mulighet til å arbeide innenfor et firma hvor jeg kan utvikle meg selv og møte nye utfordringer i hverdagen. Dette er med på å forme en god arbeidshverdag ettersom ingen dag er lik. Jeg føler også at jeg får veldig god oppfølging av min kontaktperson i IT People4you. Det kommer alltid en hyggelig melding når man minst venter det.

Sindre Moen Nilsen

Hva gir deg en god dag på jobb? Del det med oss på Facebook!


Slik blir bedriften en attraktiv arbeidsgiver

Her er noen tips til hvordan du kan holde på gode medarbeidere.

Arbeidsmarkedet inneholder mange fasetter, og akkurat nå preger nedgang både det generelle og særlig enkelte bransjer. Men utfordringen med å holde på gode medarbeidere er den samme. Her får du noen tips om hvordan bedriften kan bli mer attraktiv.

Se medarbeideren

Vårt viktigste råd er å ha en kultur der medarbeiderne blir sett, tatt på alvor, blir møtt med respekt og ikke minst blir sett som den en er. En som blir sett og forstått yter mer – da er vi i en god sirkel.

Ansett de riktige medarbeidere

I People4you er vi opptatt av at både eksisterende og nye medarbeidere skal ha en god dag på jobb. Vi kartlegger derfor bl.a kulturen i bedriften og blir kjent med både dere og deres potensielle nye medarbeidere. Kombinert med vår erfaring og kunnskap, gir dette oss grunnlag for å tilby rett person rett jobb – enten det er til faste eller midlertidige stillinger.

Gi rom for utvikling

Vi lever i selvrealiseringens tid. Derfor er det viktig at bedriften har et godt opplegg for utvikling – felles og individuelt.

Markedsfør bedriften

Employer branding er ingenting nytt, men fortsatt viktig – og for mange en utfordring å gjennomføre. Fremstå som en unik, attraktiv og troverdig arbeidsgiver over lang tid, og talentene vil komme til deg. Her er også internkommunikasjon viktig.

Gi medarbeiderne dine gode dager på jobb

Har bedriftens medarbeidere gode dager på jobb, er det noe de kommer til å snakke om til sitt nettverk (som gjerne stammer fra studietiden og som har lik, relevant utdannelse) – og på den måten spres ordet om bedriften.

Vær tidlig ute

I People4you har vi hele tiden en stor, oppdatert kandidatbase. Dermed er vi alltid beredt til å levere rett kandidat til rett tid, uansett hva behovet deres måtte være. Men husk – de beste kandidatene går alltid først, så vær tidlig ute med å sette i gang prosesser.


Gratulerer med 10 år!

Skal vi være litt frimodige på vår 10 års dag, så kan vi gratulere flere tusen kandidater og bedrifter med vel utførte oppdrag. Fra bemanningsselskapet som skal være best på kandidat!

Det er i dag, 1. april 2016, hele 10 år siden Per Arne Byhrø og Per-Egil Aas etablerte People4you. Til tross for datoen var det ingen spøk å starte opp – og det er heller ingen spøk å ha ansvar for vellykkede bemanningsoppdrag nå 10 år senere.

Bransje med stor betydning

Bemanningsbransjen har i lang tid, verden over, hatt en stor betydning for en rekke virksomheter og enkeltpersoner. Bemanningsbyråene har vært en "motor" i både gode og mindre gode tider. Mange personer med forskjellig bakgrunn, både i forhold til fag/utdannelse og geografi har fått en mulighet gjennom et bemanningsselskap. I People4you er vi opptatt av å se mulighetene for den enkelte. Vi er opptatt av både å hjelpe enkelte til å utnytte sin spesialkompetanse, men også å «kvalifisere» andre til å i det hele tatt komme inn i arbeidslivet.

Stor betydning i Norge

Selv med kun 1% av årsverkene i Norge, har bemanningsbransjen også her en stor betydning. Av de samme årsaker som ellers i verden: et start- eller omstillingssted for folk på vei inn i eller på vei videre i arbeidslivet – og et sted for bedrifter å kunne ansette både effektivt, trygt og fleksibelt. 1/3 av norske byråers kandidater kommer fra arbeidsledighet, og gjennomsnittlig ansettelsestid er fire måneder, siden så mange blir tilbudt permanent jobb når de har fått praksis. 78 % av de ansatte forteller at de er fornøyd med jobben, og 64 % vil anbefale venner og bekjente å ta jobb via byrå. Dette indikerer at bemanningsbyråene er en viktig port inn i og gjennom arbeidslivet.

Best på kandidat!

Hvorfor startet vi så People4you for 10 år siden?

Vi mente at vi hadde noe annerledes, og vi så et mulighetsrom der vi kunne være en enda bedre aktør for både bedrifter og kandidater. Ved å opptre med større respekt, gi raskere respons og levere bedre resultater for alle parter.

Vi har gått så langt som å bestemme oss for at vi skal være BEST PÅ KANDIDAT! Er vi best på kandidat, så klarer vi også å være best for våre kunder, fordi vi klarer å tilby de beste kandidatene.

Vårt slagord er "Ha en god dag på jobb!", og i det ligger det at vi fokuserer på alt som skal til for at våre kunder, kandidater og vi selv skal ha gode dager der vi alle tilbringer ca halvparten av tiden vi er våkne i hverdagen.

Visjonen vår bæres frem med stor kraft av våre dyktige medarbeidere. Det startet med et dyktig team ved Askim-kontoret, som skaffet oss et sterkt merkenavn i Indre Østfold. Dette ga inspirasjon til ekspansjon, og fra 2010 etablerte vi oss i de fire store byene samt med IT som spesialistområde. I løpet av de siste årene har vi hatt svært god utvikling på enkelte områder og mindre bra på andre områder.

Hva med de kommende år?

Vi er inne i tider som har mye tøft i seg. I Norge er dette nå særlig knyttet til oljesektoren, og de konsekvensene vi merker som har virksomheter i vest.

Men det er også tider med gode muligheter, og det er disse vi i People4you fokuserer på. For vår egen del – for våre kunder – og våre kandidater.

Vi skal nå styrke det ståstedet vi har – intensivere fokuset på BEST PÅ KANDIDAT – og fortsatt være en betydningsfull aktør for mange som vil ut i arbeidslivet – og de mange bedrifter som trenger å få bemanningsutfordringer løst.

Vi har de senere år sett et økt behov for spesialisering. Vi skal derfor bruke erfaringene fra våre vellykkede satsinger på spesialistområder som IT, økonomi/regnskap og lagerhold – og spisse kompetansen også på andre områder som vi over tid har blitt sterke på.

Uansett hvordan fremtiden utvikler seg, så vil det være behov for gode og fleksible bemanningsløsninger.

Og for vår formel:

Fornøyde medarbeidere = fornøyde kunder = gode resultater!

Per-Egil Aas, People4you