People4you leverer tjenester til barnehager i Indre Østfold Kommune

People4you vant i 2021 anbud om å levere barnehagemedarbeidere til Indre Østfold Kommune.

People4you har i en årrekke levert vikarer til både kommunale og private barnehager i Indre Østfold. Det er derfor en stor glede at vi nå blir eneleverandør for Indre Østfold Kommune til å levere barnehagemedarbeidere i kommunen de neste årene.

På grunn av høyt sykefravær i en krevende korona-periode er behovet for barnehagemedarbeidere stort. Det er viktig å opprettholde normal drift i barnehagene og vi har derfor behov for enda flere barnehagemedarbeidere.

 

Vi søker deg…

…som har erfaring fra å jobbe i barnehage og som bor i regionen. Egnethet for stillingen legges vekt på og du må snakke norsk og ha tilgang på bil. Det er viktig at du kan respondere raskt når vi tar kontakt. Vi har stillingsannonser liggende ute på våre nettsider og på finn og anbefaler alle som kjenner seg igjen i annonsen om å søke eller ta direkte kontakt med oss på telefon 815 68 889 for å avtale intervju. Se våre utlyste stillinger her.

 

Kjenner du noen som kunne tenke seg å jobbe i barnehage?
Tips Stanislava hos People4you på 975 60 107 eller vårt kontor på 815 68 889. Tips kan også sendes på e-post til stanislava@people4you.no

 

Kjenner du noen? Tips oss og vinn vervepremie!

Ordningen er et insentiv for økt verving av barnehagemedarbeidere.
Målet med ordningen er økt rekruttering.

Krav: For at vervepremie skal utløses må følgende kriterier være oppfylt:

 1. Medarbeideren som verves må arbeide i minimum 75 timer for People4you.
 2. Medarbeideren som verves må faktisk ha jobbet de 75 timene. Skulle medarbeideren være syk eller ha annen grunn til fravær i perioden, er dette perioder som er utelatt fra opptjeningen.
 3. Det er den som verver som må kreve inn vervepremien, ved at vedkommende tar kontakt med People4you på e-post stanislava@people4you.no for å få bekreftet at det er arbeidet nok timer.
 4. Det er ingen begrensning i hvor mange medarbeidere hver enkelt kan verve.
 5. Den som verves kan ikke være ansatt i People4you, nå eller de siste 6. måneder. Kandidaten som verves kan heller ikke ha vært ansatt sommeren året før.
 6. Vervepremie kan kun utløses av privatpersoner, ikke nåværende eller tidligere arbeidsgivere.

Jobbundersøkelsen 2021

Kilde: Finn.no

FINNs ferske jobbundersøkelse viser at det er flere som nå vurderer å skifte bransje, omskolere seg eller ser på muligheter andre geografiske steder.

 

En av tre ser på muligheter i andre bransjer

Et særlig interessant tema som fremheves er mobilitet, altså hvor interessert vi er i å bytte jobb. Nesten halvparten av arbeidsstyrken har søkt jobb eller vært på intervju de siste to årene, og vi ser en svak økning år for år de siste fem årene. Når det gjelder andelen som faktisk har byttet jobb, ligger årets måling høyere enn de fire foregående årene.

En av tre har sett på muligheter i andre bransjer, og nesten 20 prosent har sett på stillinger andre steder enn der de bor i løpet av den siste måneden. I tillegg har en tredjedel undersøkt muligheter for omskolering eller kompetansebygging det siste halve året.

—I februar 2021 har en rekke bransjer tilpasset seg den nye digitale arbeidshverdagen, og etterspørselen etter arbeidskraft er tilbake til nivåer vi så før pandemien, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN. — Det er imidlertid fortsatt en del bransjer som er direkte påvirket av at samfunnet er delvis nedstengt. I disse bransjene er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt lav. Det er derfor en meget blandet utvikling vi ser, men vi observerer samtidig en positiv utvikling i stadig flere bransjer.

Tall fra FINN jobb viser en tendens til svært ulik utvikling i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft på tvers av kategorier og bransjer.

Denne trenden ser vi innen flere stillingsfunksjoner og bransjer; uavhengig av tilfanget av stillingsannonser, ser det ut til at kandidatene er mer skeptiske til å bytte jobb nå enn de var for ett år siden. Kun 14 prosent av stillingsfunksjonene har hatt økning i antall klikk på “Søk her”-knappen de første seks ukene i 2021 mot samme uker i 2020.

 

 


Møt vår daglige leder:
Ann Christin Winger Byhrø

Ann Christin Winger Byhrø har mer enn 25 års erfaring fra bemanning- og rekrutteringsbransjen og har vært i People4you siden starten i 2006. Bli bedre kjent med den erfarne rådgiveren her!

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg har jobbet med bemanning og rekruttering i over 25 år, blant annet med bemanning innenfor bank/finans og forsikring. I 2001 var jeg med å bygge opp et konsulentselskap som blant annet var eid av Norsk Hydro. Der jobbet jeg med rekruttering og bemanning innen økonomi, media, HR og administrasjon. I 2006 startet vi People4you. I dag består People4you av flere selskaper. Østfold og Follo som jeg jobber i, omsetter i dag for ca. kr. 27 millioner. I dag jobber jeg med bemanning og rekruttering innen bank/finans, helse, bygg og anlegg, økonomi og regnskap.

Hva går jobben din ut på?

Jobben min er en kombinasjon av å kartlegge arbeidsmarkedet og hvordan behovet for arbeidskraft er fremover innen bransjer som økonomi/regnskap, bygg og anlegg og innenfor helse. I tillegg jobber jeg med å finne rett person til rett jobb, både til faste og midlertidige stillinger. Dette involverer å være en god rådgiver ovenfor kandidatene og kundene, slik at de rette partene finner hverandre. Jobben involverer også å markedsføre selskapet vårt i ulike foraer hvor jeg treffer potensielle kunder og kandidater.

Hva liker du best med jobben?

Det jeg liker best med jobben er å kunne jobbe med mennesker, samt kombinasjonen av å jobbe med både salg og rådgivning.

Hva gir deg en god dag på jobb?

Positive og engasjerte kollegaer, som jobber mot et felles mål og som gir det lille ekstra for å nå målet, gir meg en god dag på jobb. Det samme gjelder å oppnå både små og store seire, samt å ha en variert og utfordrende arbeidsdag. 

Hva er ditt beste tips til arbeidssøkere?

Still deg selv spørsmålet ”hva ønsker du å jobbe med” og ”hvor finner du de bedriftene”. Jobb målrettet med å komme i kontakt med bedriften. Send inn en åpen og spisset søknad og CV, og ikke minst - følg opp de jobbene du søker på. Min opplevelse er at de som gjør dette er godt forberedt til intervjuet, gir et godt inntrykk på selve intervjuet og lykkes raskere med å få jobb.


Slik skriver du en god CV

CV-en er ditt viktigste verktøy for å vise at du er kvalifisert for jobben. Her får du våre beste tips og råd til en god og utfyllende CV.

 

Personlige detaljer

Navn, adresse, mobilnummer, e-post, fødselsdato, sivil status og eventuelt en hjemmeside.

Tips: Du trenger ikke ta med fødselsdato dersom du tror dette kan hemme deg i å få en prestisjefylt jobb.

 

Nøkkelkompetanse

List opp relevante kurs, sertifikater, dataferdigheter og andre egenskaper du har som skiller seg litt ut fra mengden. Presenter det i stikkordsform.

Tips: Dette punktet kan med fordel utbroderes noe ved å fremheve personlige og profesjonelle egenskaper du har som kan ha stor betydning for jobben.

 

Utmerkelser

Dersom du har priser eller relevante utmerkelser (månedens ansatt f.eks) kan det være lurt å ta med dette.

Tips: Store idrettsprestasjoner blir ofte sett på som positivt, da dette sier noe om din motivasjon og vilje.

 

Yrkeserfaring

Skriv bedriftens navn, hvilken stilling du hadde, hvilke arbeidsoppgaver du utførte og start- og sluttdato. Hva har du prestert i de ulike jobbene?

Tips: Ikke ta med irrelevant arbeid, eller jobber som du hadde for lengre enn 10 år siden. Fortell gjerne en suksesshistorie mellom linjene – noe som skiller deg ut fra alle andre.

 

Utdanning

Start med graden du nyligst har fullført, hvor, når og gjerne kort om hvilke resultater du har oppnådd.

Tips: Det er ingen vits å ta med ungdoms- og barneskolefakta. Sett arbeidserfaring over utdanning dersom du ikke er nyutdannet.

 

Frivillig arbeid og tillitsverv

Her har du muligheten til å vise at du er en aktiv person som liker og våger å ta ansvar. Har du hatt tillitsverv i diverse frivillige organisasjoner, studentforeninger o.l. putter du det inn her.

Tips: Du pirrer interessen ved å vise at du har flere dimensjoner, men ikke overdriv på dette punktet.

 

Interesser

Her kan du gi dem et lite bilde av deg som person uten å gå for mye i detalj.

 

Referanser

Skriv: «Jeg vil oversende en liste med mine referanser når dette blir aktuelt i prosessen.» Ikke oppgi referanser i søknaden eller i CV-en.

Tips: Referanser er viktige, men dersom stillingsannonsen ikke krever at de skal stå, kan du vente med dette.

 

Dokumentasjon

Alt du måtte legge ved av attester og vitnemål skrives opp som antall vedlegg helt nederst. Dersom alt finnes på en hjemmeside, skriv det.

Tips: Skriftlige attester pleier ikke bli overlevert før selve jobbintervjuet. Sørg for å ha kopier av alle disse, samt eventuelle bevis for dine utmerkelser og kvalifikasjoner.

Registrer din CV her!


oppnå mål

Slik oppnår bedriften målene for 2023

Ved inngangen til et nytt år er ordet mål noe som stadig gjentas, både i trivielle nyttårsforsetter og i arbeidslivet. Mens noen har som mål å spise litt sunnere og å trene litt mer, er bedrifters mål gjerne forbundet med økt omsetning og markedsandeler.

Vi i People4you ønsker å bidra til at alle våre kunder oppnår målene sine for året, og har derfor samlet våre beste tips og råd.

 

Definer tydelige mål

”Ledere som oppnår ekstraordinære resultater har klare mål med det de ønsker å oppnå”, skriver Ledernytt, og trekker frem SMART-modellen:

 • Spesifikt. Målet må være sansbart og tydelig, og det er derfor viktig at du beskriver nøyaktig hva du ønsker.
 • Målbart. Målet må være uttrykt slik at det kan måles i tid, vekt eller andre enheter.
 • Attraktivt. Målet må være så attraktivt at du virkelig er villig til å jobbe aktivt for å realisere det. Det er lite sannsynlig at du oppnår målene, dersom du ikke er motivert for å gjøre det som skal til for å oppnå det du ønsker deg.
 • Realistisk. Målet du setter opp bør være realistisk, slik at du virkelig tror at du kan oppnå det. Mange mennesker har ofte for store ambisjoner og ønsker å nå mange og store mål på kort tid. Ofte fører dette til skuffelse og en følelse av å ha mislykkes.
 • Tidsbundet. Målet og delmålene må være satt opp slik at de skal oppnås innen et bestemt tidspunkt.

 

Motivasjon

”En leders hovedoppgave er å kjenne medarbeiderens verdier/motivasjonsfaktorer for å kunne bidra til at alle drar i samme retning for å nå bedriftens mål. Det er også svært viktig at medarbeiderne kjenner til bedriftens verdier, har eierskap til dem og tar ansvar”, skriver Ledernytt i artikkelen «Vet du hvor du skal og hvorfor?».

En leders hovedoppgave er å kjenne medarbeiderens verdier/motivasjonsfaktorer for å kunne bidra til at alle drar i samme retning for å oppnå bedriftens mål. Det er også svært viktig at medarbeiderne kjenner til bedriftens verdier, har eierskap til dem og tar ansvar.

 

Ha riktig bemanning på plass

Gode medarbeidere motiverer hverandre, og riktig bemanning gir større rom til å fokusere på målene som er satt og kan bidra til at disse oppnås. Når People4you jobber med rekruttering, så kartlegger vi kulturen i bedriften og blir kjent med medarbeiderne. På den måten har vi et ekstra godt grunnlag for å tilby rett person rett jobb.

Kontakt oss for en prat om deres behov gjennom året når det gjelder bemanning og rekruttering, så hjelper vi dere oppnå målene!

 


Motiverte medarbeidere

Hold medarbeiderne motiverte

Hva skal til for å skape inspirasjon og motivasjon på arbeidsplassen? Motivasjonen må hver og en finne i seg selv, men vi som ledere kan legge til rette for at så skal skje.

Ofte blander vi sammen begrepene "motivasjon" og "lyst". Motivasjon er evnen til å holde ut med noe en ikke liker for å nå noe en ønsker seg. Det betyr at vi ikke bør motiveres til oppgaver vi ønsker, disse vil vi utføre uansett. Det er de øvrige oppgavene vi må motivere til å utføre

Individuelt = betydelig verdiøkning
For å motivere til de mindre lystbetonte oppgavene er det viktig med individuell tilnærming. Innenfor moderne ledelsesforskning legges det stor vekt på lederens evne til å møte hver enkelt ansatt, og studier viser at ledere med denne egenskapen bidrar til betydelig verdiøkning for virksomheten.

– Øv på å ta den andres perspektiv. Se hvilke mål hver enkelt har og legg til rette for at en kan nå målene. Da vil du få motiverte medarbeidere, forteller Robert Speare, spesialist i klinisk voksenpsykologi, til Ledernytt.

7 tips til spørsmål i medarbeiderprat om motivasjon

 1. Hva motiverer deg på arbeidsplassen?
 2. Hva kan jeg som leder gjøre for at du skal føle deg motivert?
 3. Hva demotiverer deg?
 4. Hva kan være en gulrot for at din ytre motivasjon skal kunne bli sterkere?
 5. Hvordan kan jeg legge til rette for at du skal bli motivert?
 6. Hvordan kan du se på det mer helhetlige bildet av arbeidet ditt – og se en større verdi i det arbeidet du gjør?
 7. Og husk: Behandle alle likt – ved å behandle alle ulikt.

 

Kilde: Ledernytt


Nye personvernregler

Hva må du som arbeidsgiver forberede?

I mai neste år kommer nye EU-regler om personvern, og Datatilsynet i Norge har fått temmelig kraftige virkemidler med svært store bøter dersom virksomheten ikke følger de ny retningslinjene.

Stor uvitenhet
Som arbeidsgiver behandler du mye informasjon om jobbsøkere, nåværende og tidligere ansatte og kanskje også om eksisterende og potensielle kunder: Personalia, informasjon om pårørende, sykefravær, advarsler, ferier, informasjon om lønn- og bonuser, arbeidsavtaler, informasjon fra adgangssystemer og videoovervåkning, osv.
Endringene vil berøre alle virksomheter som behandler personopplysninger, som i praksis vil si alle virksomheter med ansatte. Flere undersøkelser viser at kunnskapsnivået om databehandling er lavt. Datatilsynet viser til en undersøkelse bestilt av Atea, som avdekker stor uvitenhet om den nye loven, skriver Dagens Næringsliv.

Flere kommer på banen
Infotjenester er blant dem som arrangerer kurs i de nye personvernreglene, og opplever stor pågang fra virksomheter som trenger opplæring.

Advokat Eva Jarbekk, som holder kursene for Infotjenester, ser nå at flere kommer på banen.
– Mitt inntrykk er at mange store virksomheter har jobbet med dette lenge og er godt forberedt. Vi ser imidlertid at selskaper som egentlig ikke driver med personopplysninger nå også fatter interesse for regelendringene. Mange har frem til nå ikke tenkt på at de behandler personopplysninger, for eksempel gjennom adgangskontrollsystemer og HR-systemer. De undersøkelsene som viser til lavt kunnskapsnivå gjenspeiler nok mange av disse, sier Jarbekk.

Ikke god tid
Selv om regelendringene er mer enn et år unna, er det ikke godt tid. Den erfarne personvernadvokaten sier de fleste virksomheter vil trenge denne tiden, litt avhengig av hvor mye personopplysninger de behandler.
– Jeg sier ikke at en skal jobbe med dette sammenhengende i et år, men det er en del undersøkelser som må gjøres som tar litt tid. For eksempel må du begynne med å kartlegge hvilke opplysninger virksomheten har og i hvilke datasystemer de er lagret. Du må vite hvor og hvor lenge de oppbevares. Du må også vite i hvilke land servicepersonell kan få tilgang til disse opplysningene fra når de skal yte tjenester. Hvis leverandøren av et system for eksempel har satt ut servicefunksjonen til India, så kan dine data være i India, og det skal du vite.

Her er det åpnet for svært store bøter, så her skal man ikke trå feil. Når du har oversikt over dine data må du se på hvilket gap det er i henhold til det regelverket som kommer, og da går plutselig et år fort, sier Eva Jarbekk.

Viktig å være trygg på HR-systemet
Hvem haster det mest for?
– Det haster mest for dem som har sensitive personopplysninger, som i laveste terskel er helseopplysninger. Det betyr igjen at alle som har ansatte må sørge for å få behandlingen av ansattopplysningene sine på stell. Har man i tillegg sensitive personopplysninger om kunder, så haster det kanskje enda mer, sier Jarbekk.

I dette blogginnlegget skriver IT-direktør Flemming Ottosen i Infotjenester mer om hva du bør tenke på rundt lagring av HR-data.

Kilde: Infotjenester.


Tips om riktig ferieavvikling

Vet du at du som arbeidsgiver har styringsrett rundt ferie? Det er et stort potensial i riktig ferieavvikling for dine ansatte. Her er noen gode tips.

Hva kan overføres av ferie?
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige, så kan dere avtale overføring av ferie fra et år til et annet. Ferieloven slår fast at det maksimalt er tillatt å overføre to uker av den lovfestede ferien på fire uker og en dag. I tillegg kan partene bli enige om å overføre den avtalefestede ferien som de fleste arbeidstakere har i tillegg. De fleste har 5 uker ferie, og da vil 4 dager være avtalefestet ferie.

Hvor mye ferie har ansatte krav på?
Alle arbeidstakere har ifølge ferieloven rett på fire uker og én dag ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent. De fleste har tariffavtaler eller lokale avtaler som gir rett til 5 uker ferie.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ta ut ferien?
Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal prøve å bli enige om når ferien skal tas, men oppnås ikke enighet så bestemmer arbeidsgiver. Denne styringsretten til arbeidsgiver gjelder også den øvrige restferien.

Kan arbeidsgiver betale ut ferien?
Det er ikke tillatt å betale ut den lovfestede ferien, med mindre den ansatte slutter i virksomheten. Dersom arbeidstaker har ferie utover de fire ukene og den ene dagen, vil partene derimot kunne bli enige om å utbetale disse feriedagene i lønn istedenfor å ta dem ut, forutsatt at eventuell tariffavtale ikke er til hinder for det. Hvis arbeidstakeren har fem uker ferie, kan arbeidsgiver da betale ut fire dager.

Når kan arbeidstakeren motsette seg å avvikle ferie?
Dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger, eller bare har opptjent delvis feriepenger, har arbeidstakeren rett til å avstå fra å ta ut ferie helt eller delvis. Men dersom arbeidsgiver velger å stanse driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, så må arbeidstakeren avvikle ferie til tross for manglende feriepengeopptjening.

Arbeidstaker blir syk i ferien sin, kan ferie utsettes?
Hvis arbeidstakeren blir helt arbeidsufør i ferien, så kan en kreve utsettelse av de dagene en har vært syk. Sykdommen må dokumenteres ved legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at en har kommet tilbake på jobb.

Kilde: Adekvat


Revidert Arbeidsgiver

Vi kan dokumentere våre gode rutiner som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. For å bli Revidert Arbeidsgiver må man gjennomgå en ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Det betyr at vi i People4you kan dokumentere at vi er en arbeidsgiver med kvalitet og ryddighet i alle våre rutiner.

– For oss i People4you betyr dette at vi har fått en fin mulighet til å gjennomgå våre rutiner. Vi er tryggere på at vi har på plass de nødvendige prosessene for å kunne være en god arbeidsgiver for våre medarbeidere. Våre kunder må kunne stole på oss som en seriøs leverandør. Vår erfaring er at kundenes forventning til sine leverandører er betraktelig skjerpet. For at vi skal levere ønsket kvalitet til våre oppdragsgivere må vi kunne dokumentere vår del av prosessen.

Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. For å være Revidert Arbeidsgiver må man også være medlem av NHO Service.

Det er en rekke områder som gjennomgås under en revisjon som kontrakter, arbeidstid, lønn og sykepenger.


Hvordan fremstår du på nett og i sosiale medier?

Optimaliser ditt sosiale nærvær på nett. Vi gir deg tipsene til hva du bør huske på, og hva du bør unngå.

 

De aller fleste arbeidsgivere og bemanningsbyråer søker opp kandidater på nett. Fra søkemotorene ledes man videre til de sosiale kanalene som Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter. Men hva ser de egentlig etter?

– Vi ser etter typiske fallgruver, enten det er drøye politiske ytringer eller upassende bilder, forteller Jonas Eidet, kandidatansvarlig i People4you.

– De aller fleste forstår at nakenbilder, fyll og posering med våpen ikke egner seg for jobbsøkere. Det er også viktig å huske på at man bør unngå ytringer som gir inntrykk av useriøsitet eller går imot bedriftens verdier, fortsetter han.

Det er mye som er greit å legge ut, men man må passe på at det som skal være privat, forblir privat. Man bør også ta hensyn til de ulike kanalene. For eksempel hører ikke feriebilder hjemme på LinkedIn. Bikinibilder på LinkedIn viser at man ikke har forståelse for mediet. Det er viktig å huske på at de som skal vurdere deg i en jobbsøkerprosess ikke kjenner deg. Du risikerer at bilder og ytringer blir tatt bokstavelig selv om de egentlig var ment ironisk eller som en spøk. Spør deg selv – hvordan kan dette innholdet tolkes?

– Gå gjennom dine sosiale profiler og sjekk sidene nøye før du går i gang med å søke jobber. Et godt eksempel er Mannegruppa Ottar der mange var medlemmer uten at de hadde et forhold til det. Det er en gruppe det ikke lønner seg å være medlem i, forteller Eidet.

 

Vis flere sider av deg selv

Når man søker opp en kandidat i søkemotorene er det ikke bare for å få frem de negative sidene ved en kandidat. Søk gjøres for å få et helhetlig bilde av hvem kandidaten er.

– Man ser etter faglig engasjement, suksesshistorier, hvem man har i sitt nettverk og anbefalinger. Det er fint å vise at man er sosial eller engasjert i noe utover det man jobber med, fortsetter Eidet.

Det kan være lurt å legge litt innsats i en god LinkedIn-profil. En god CV er essensielt. Det er også smart å publisere saker som omhandler fagområdet ditt og å legge ut eksempler på godt utført arbeid. I enkelte bransjer kan det også være aktuelt å dele dette på Twitter.

 

Søk opp deg selv

Eidet oppfordrer alle til å gå over alle bilder og ytringer som ligger ute.

– Søk opp deg selv i søkemotorene og se hva som kommer opp. Tenk på om du eventuelt skal fjerne det som kan virke mot sin hensikt. Det kan være lurt å ha en lukket profil i sosiale medier i en jobbsøkerprosess, i hvert fall det du ikke vil at en potensiell arbeidsgiver skal se, sier Eidet.

Det er mye man skal huske på i en jobbsøkerprosess, og det kan være lett å tenke at hvordan man fremstår i sosiale medier ikke er så viktig. Som svar på det ber vi deg spørre deg selv: om det står mellom to kandidater på en jobb – én har masse bilder av fyll og rør, eller drøye politiske ytringer, og den andre ikke har det – hvem ville du valgt?