Når “alt kommer til alt”, så er det sluttresultatet som teller. People4you skal derfor være “best på resultat – for kunde og kandidat”.

Her er seks tips som kan bidra til gode resultater i deres bedrift.

1. Tydelig PLAN

Hvor står vi – hvor skal vi – og hvordan skal vi komme dit?

Dersom alle i bedriften kjenner til planen for hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit, vil dette bidra stort til gode resultater.

2. Kultur spiser strategi til frokost

Verdens beste strategi har ikke sjans, dersom kulturen i bedriften er dårlig.

At vi jobber mot samme mål – at vi spiller sammen som et lag – at vi har høy arbeidsmoral, faglig fokus og et godt miljø, er helt avgjørende for å skape gode resultater – og for å ha gode dager på jobb!

3. Riktig organisasjon

Passer alle medarbeidere godt nok inn i planen og kulturen? Og er dere villige til å gjøre noe med dem som ikke fungerer godt nok? Først og fremst forsøke å få dem med – og om det ikke går: bytte dem ut?

Ett surt eple kan ødelegge mye på en arbeidsplass. Vær villige til å kvalitetssikre at teamet utfyller hverandre faglig og kulturelt.

4. Synliggjør målene

Det sier seg selv, men det glemmes ofte: synliggjøring av hovedmål og delmål.
Vet medarbeiderne hvilke mål de strekker seg mot og hvordan de ligger an?

En gruppe australske studenter ble delt i to. Den ene gruppen ble bedt om å svømme så langt de klarte under vann. Den andre gruppen ble bedt om å forsøke å passere et angitt mål. Gruppe nr 2 svømte betydelig lengre.

Synliggjøring av målene og hvordan de skal nås, gir bedre resultater!

5. Den lærende organisasjonen

Vi lever i en tid hvor behovet for kunnskap og ny kompetanse preger de fleste bransjer. La hele organisasjonen gjøre det til en vane at kontinuerlig læring er en naturlig del av jobben – og tilrettelegg godt for dette.

6. Ha en god dag på jobb

Det kan virke banalt, men trivsel skaper gode resultater – resultater skaper trivsel – enda bedre trivsel skaper enda bedre resultater osv osv.

Alle fem punktene over bidrar til trivsel og resultater. I tillegg kan en være bevisst – og gjøre andre bevisste – på hvor lite det ofte skal til for å gjøre dagen på jobb god. Et smil, litt oppmerksomhet eller litt ros for noe som har vært bra. Slikt gjør arbeidsdagen god.

Opplev hvorfor vi er best på resultat – kontakt oss i dag!